Родно читање у школи

Каталошки број програма: 168  

Не

Друштво школских библиотекара Србије, Есад пашина 26, Геолошко-хидрометеоролошка школа ,,Милутин Миланковић", Београд, skolski.bibliotekari.djerkovic@gmail.com, 0693984728, 0638798067

Мирјана Радовановић Пејовић, skolski.bibliotekari.djerkovic@gmail.com, 0693984728, 0638798067

Бранка Алимпијевић, Мастер филолог, ОШ „Никола Тесла“ Винча; Мирјана Стаменковић, Дипломирани психолог, ОШ „ Никола Тесла“, Винча, Београд

Ивана Ранковић, , „Деспот Стефан“ и „Доситеј Обрадовић" Крушевац; Бранка Алимпијевић, Мастер филолог, ОШ „Никола Тесла“ Винча; Мирјана Радовановић Пејовић, дипломирани филолог опште књижевности и , ОШ „Душан Јерковић“ Ужице; Ана Дуковић, дипломирани филолог опште књижевности и , ОШ „Душан Јерковић“ Ужице, ОШ „Алекса Дејовић“ Сев; Ингрид Граорац, дипломирани филолог, ОШ "Светислав Голубовић Митраљета", Батајница; Мирјана Стаменковић, Дипломирани психолог, ОШ „ Никола Тесла“, Винча, Београд

васпитни рад

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Јачање васпитне улоге школе у подизању свести о родној једнакости и равноправности кроз родно читање народне књижевности ради праћења вредности и развијања интеркултуралног образовања, креативног васпитања и поштовања човекове слободе у целини.

• Оспособљавање библиотекара, наставника и стручних сарадника за: • Унапређивање васпитног рада кроз мудре примере из народне књижевности и уметничку педагогију • За родно читање и препознавање женске естетике • Увиђање односа родне једнакости и равноправности • Упознавање са архетипом женског, повезивање древног и модерног ради праћења конитинуитета, утврђивања сталних вредности и примењивања у саваременом друштву • Подршка у препознавању савремених порука о толеранцији, интеркултуралности, женском стваралаштву и предузетништву у народној књижевности • Обучавање за разноврсне начине родног читања у различитим медијима • Унапређивање вештине комуникације, асертивног понашања и подстицање женског предузетништва у школи.

• Учесници су оспосбљени за виши ниво васпитног рада кроз уметничку педагогију народне књижевности и креативно васпитање ученика • За родно читање и увиђање односа родне једнакости и равноправности • Да препознају архетипове и повезују древно и модерно, прате континуитет наслеђа непролазних вредности и примењују га у савременом друштву • Препознају и преносе ученицима савремене поруке о толеранцији, интеркултуралности, женском стваралаштву и предузетништву у народној књижевности • Стекли су способности и вештине за разноврсне начине родног читања у различитим медијима • Унапредили су вештине комуникације и спремност за женско предузетништво

 • 1. дан
  • Уводни део: Будимо људи! (Патријарх Павле)
  • Лирски прелудијум: Вила зида град, народна (женска) лирска песма
  • Архетипови женског и медијаторска улога жена у народној књижевности
  • Пауза за кафу
  • Од родне једанкости до родне равноправности у школи уз вештине комуникације и асертивно понашање
  • Пауза за ручак
  • Предузетничко ''читање'' у окружењу школе
  • Стваралачка и професионална женственост у школи
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1500 динара по учеснику за групу од 30 учесника. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови оргнизатора програма, радно – потрошни материјал; путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.