Примена web 2.00 алата у образовању

Каталошки број програма: 858  

Не

Трећи камен од Сунца, Ибарска 7 Суботица, trecikamenodsunca.su@gmail.com, 0652602011, 0652559285

Ана Пертет, ana.pertet@gmail.com, 0652602011, 0652602011

Наташа Врапчевић, , Предшколска установа „Наша радост“, Суботица; Aна Пертет, специјалиста, Предшколска установа "Наша радост"

Наташа Врапчевић, , Предшколска установа „Наша радост“, Суботица; Aна Пертет, специјалиста, Предшколска установа "Наша радост" ; Снежана Јоцић, Мастер васпитач, Предшколска установа "Наша радост"

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење процесом васпитања и учења детета у ПУ;
медицинска сестра – васпитач - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање учесника за руковање web 2.00 aлатимa у настави и васпитно – образовном раду

Мотивисање учесника за употребу web 2.00 алата у раду; развијање способности и вештина учесника у планирању, креирању, организацији и управљању информација и материјала кроз коришћење web 2.00 aлата; побољшање квалитета рада кроз понуду нових идеја; унапређивање комуникационе компетентности и међусобне сарадње свих актера у васпитно – образовном процесу кроз примену web 2.00 алата.

- Учесници ће бити мотивисани да унапреде своју властиту праксу и да примене нове технологије у свом раду - Учесници ће се упознати са предностима примене web 2.0 алата у предшколским установама - Учесници ће бити упознати и оспособљени да рукују web 2.00 алатима за размену медија, презентацију, колаборацију, комуникацију, за креативно учење, за израду материјала за учење... - Учесници ће упознати основне принципе интегрисаног учења и ПБЛ (учења базираног на пројектима) на примерима из праксе -Учесници ће се упознати са могућностима рада на међународним пројектима које су омогућене захваљујући новим технологијама - Учесници ће стећи нова искуства која се односе на савремене и интерактивне методе учења

 • 1. дан
  • Уводне активности
  • Упознавање са web 2.00 aлатима, примери из праксе
  • Упознавање са web 2.00 алатом Linoit, представљање учесника
  • Web 2.00 алати: Colorillo, Jigsawplanet puzzle, Voki
  • Web 2.00 aлати: Canva, Learning apps, Storyjumper
  • Web 2.00 aлaт Answer Garden, корисни савети, Web 2.00 алати у пројектној причи, Знање за будућност
  • Завршне активности

20

дана: 1
бодова: 8

2500 динара по учеснику. У цену је укључен хонорар за ауторе и реализаторе програма и брошуре за учеснике. Нису укључени порези и доприноси за ауторски хонорар, трошкови пута и смештаја као ни исхрана за учеснике за време обуке.