Сценско образовање и васпитање – драмска култура и култура говора

Каталошки број програма: 1059  

Не

Савез уметничког стваралаштва аматера Војводине, Нови Сад, Железничка 28, savezamv@gmail.com, 0216616884, 0216616887

Саво Мучибабић, savezamv@gmail.com, 0216616884, 0646599310

Миљан Војновић, Доктор наука, Академија уметности Нови Сад

Агота Виткаи-Кучера, Доктор наука и доктор уметности, Универзитет у Новом Саду Академија уметности; Миљан Војновић, Доктор наука, Академија уметности Нови Сад; Саша Латиновић, Дипломирани глумац/мастер, Академија уметности Универзитета у Новом Саду

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оспособљавање наставног кадра за вођење дечијих драмских група, рецитовања и културе говора уопште, подизање нивоа стручних компетенција учитеља, наставника, професора и педагога у области драмског стваралаштва и културе говора у настави и образовању

Полазници стичу вештине примене сценске методологије у раду са дечијим драмским групама као и у настави. Обука подразумева процес обраде градива систематично конципираних кроз теме: основни елементи сценско - драмског стваралаштва; процес драмског рада; специфичност рада са децом на сцени; примена драмских елемената у образовном процесу. Базични појмови гласовне и говорне технике, анализа стиха и песме, дикцијски појмови, реторика и интерпретација.

Полазници стичу знање о основама методологије драмског стваралаштва и базичним појмовима гласовне и говорне технике. Оспособљавају се за примену методолошких инструмената сценског у настави и у вођењу дечијих драмских и рецитаторских група – секција. Успешно примењују стечено знање, оспособљавају се за самостално извођење целокупног драмског процеса као и за примену драмских и говорних вештина у раду са децом на часовима и на секцијама уметничких предмета.

 • 1. дан
  • Основни појмови, принципи и елементи драмског стваралаштва
  • Пауза
  • Култура говора, глас и говор као сценско изражајно средство
 • 2. дан
  • Драмски процес, о техници глуме, примена драмског у раду са ученицима
  • Пауза
  • Вокална техника

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику: 3.000,00 динара. Сва средства су намењена директним трошковима семинара: хонорари за предаваче, штампа, најам простора и технике и освежење учесника. Очекујемо и мању финансијску подршку Министарства културе и Покрајинског секретаријата за културу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Културни центар "Пећинци", Улица Слободана Бајића бр. 1 Миљан Војновић, Саша Латиновић 23 3.84
2 Завод за културу војвођанских Словака, Арсе Теодоровића 11 и Гимназија "Јован Јовановић Змај", Златне Греде 4, Нови Сад Агота Виткаи-Кучера, Саша Латиновић 20 3.86

Укупно учесника: 43 | Просечна оцена: 3.85