Обука за примену теста ТИП-1

Каталошки број програма: 641  

Не

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд, dpscpp@orion.rs, 0113232961 , 0113239685

Александра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 0113232961, 063275236, 0113239685

Ивана Степановић Илић, Доктор наука, Филозофски факултет у Београду; Оливер Тошковић, Доктор наука, Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Биљана Радосављевић, , ; Сања Татић Јаневски, Дипломирани психолог,

Ивана Степановић Илић, Доктор наука, Филозофски факултет у Београду; Оливер Тошковић, Доктор наука, Филозофски факултет, Универзитет у Београду; Биљана Радосављевић, , ; Сања Татић Јаневски, Дипломирани психолог, ; Смиљана Вујадиновић, Дипломирани психолог, ОШ,,Мајка Југовића“, Земун; Бранка Тишма, дипломирани психолог,

општа питања наставе

стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Општи циљ програма је стицање теоријских и практичних знања стручних сарадника – педагога у основним школама за примену теста ТИП -1

Специфични циљеви програма су упознавање педагога са: 1. Теоријским основама мерења у психологији и психолошким испитивањем уопште и карактеристикама развоја дечје интелигенције, 2. Тестом за испитивање првака ТИП-1 – теоријско упознавање и практична примена теста као стандардног поступка испитивања деце при упису у први разред (задавање теста, оцењивање протокола, анализом одговора испитаника и интерпретација).

На теоријском плану очекујемо да полазници стекну знања о основним карактеристикама интелектуалног развоја деце и начинима његовог мерења у оквиру психом,етријског приступа; о базичне статитстичке појмовима неопходним за примењивање тестова и интерпретацију добијених налаза као и о метријским карактеристикама и особеностима теста ТИП-1. На практичноном плану: Полазници ће овладати вештинама задавања и примене теста ТИП-1 (начин, услови...), оцењивања одговора, стицања способности интерпретације добијених резултата Поред тога стећи ће знања о коришћењу резултата, разматрању практичних проблема у вези са применом теста.

 • 1. дан
  • О мерењу људских способности
  • Природа, развој и мерење дечје интелигенције
  • Познавање и коришћење теста ТИП-1
  • Сумирање теоријских знања и повезивање са карактеристикама теста ТИП-1
 • 2. дан
  • Припреме за тестирање
  • Оцењивање теста
  • Интерпретација и саопштавање резултата
  • Уједначавање одељења
  • Тест знања о мерењу и карактеристикама теста ТИП-1

30

дана: 2
бодова: 14

Цена по учеснику je 18000 динара и укључује хонорар реализатора семинара, нов комплет теста TИП 1, трошкове радног материјала, сертификате и порезе.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Дом ученика средњих школа "Јелица Миловановић", Крунска 8, Београд Ивана Степановић Илић, Оливер Тошковић, Биљана Радосављевић, Сања Татић Јаневски 30 3.85
2 Дом ученика средњих школа "Јелица Миловановић", Крунска 8, Београд Ивана Степановић Илић, Оливер Тошковић, Биљана Радосављевић, Сања Татић Јаневски 27 3.94
3 Дом ученика средњих школа "Јелица Миловановић", Крунска 8, Београд Ивана Степановић Илић, Оливер Тошковић, Биљана Радосављевић, Сања Татић Јаневски 27 3.95

Укупно учесника: 84 | Просечна оцена: 3.91