Мултимедијални садржаји у функцији образовања_5

Каталошки број програма: 373  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999

Братислав Филиповић, мастер економије , Академија Филиповић доо,; Предраг Стевановић, професор основа технике и информатике, ОШ „Лаза Костић“ Нови Београд

Братислав Филиповић, мастер економије , Академија Филиповић доо,; Предраг Стевановић, професор основа технике и информатике, ОШ „Лаза Костић“ Нови Београд; Марко Ћосић, Мастер, ОШ"Свети Сава" Младеновац; Бранимир Здравковић, Дипломирани инжењер организационих наука, Основна школа „Младост“ Нови Београд; Јасмина Петровић, Професор разредне наставе, ОШ“Доситеј Обрадовић“, Свође; Константин Миладиновић, Дипломирани математичар и информатичар, ОШ ''Браћа Миленковић''; Драгана Мандић, Дипломирани професор историје, Железничка техничка школа; Иван Милановић, сарадник у природним наукама, Академија Филиповић; Горан Ћујић, Дипломирани инжењер електронике и телеко, Академија Филиповић; Андријана Стефановић, Мастер, ОШ " Бошко Ђуричић", Јагодина

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у предшколској установи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

• Увођење ИТ у образовање у редован васпитно-образовни систем са освртом на практичну примену и ефикасност у раду; • Подизање квалитета реализације наставних програма и јачање мотивације за рад код ученика коришћењем савремених информационих техноло

• Подстицање наставника, васпитача, сарадника на увођење и коришћење савремених научних достигнућа у наставни процес и примену савремених достигнућа информационо комуникационе технологије у образовни процес; • Оспособљавање наставника васпитача, сарадника за даље самостално напредовање и истраживање могућности ИКТ-а; • Развијање вештина за реализацију квалитетније и садржајније наставе, која ученицима приближава градиво, чинећи га очигледнијим, а процес учења чини занимљивијим, а стечена знања применљивија у пракси (животу); • Оспособљавање наставника, васпитача, сарадника у раду са софтверским апликацијама; • Подизање нивоа свести према процесу сталног учења и усавршавања и модернизацији образовног процеса.

• Користе информационо комуникационе технологије у реализацији наставе; • Квалитет наставе подигнут на виши ниво; • Настава осавремењена применом савремених средстава у настави;

 • 1. дан
  • Мултимедијални наставни сарджаји
  • Методика примене мултимедија у настави
  • Интернет
  • G mail
  • Google диск
  • Google документи
  • Google презентација
  • YouTube
  • Пројекат израде мултимедијалног наставног садржаја
 • 2. дан
  • Google упитник
  • Google учионица
  • Google Meet
  • Платформа – Отворени образовни ресурси
  • Примена екстерних уређаја – пројектор
  • Интерактивне табле у настави
  • Коришћење интерактивне табле
 • 3. дан
  • Програмски пакет MozzaBook
  • Електронски портфолио наставника
  • Школски сајт
  • Електронска библиотека
  • Дигитални филм у настави
  • Интерактивни квиз у настави

30

дана: 3
бодова: 24

Цена по учеснику износи 5.900 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 "Пољопривредна школа", Бач Марко Ћосић, Иван Милановић 25 4
2 ОШ "9 Мај", Раљан Братислав Филиповић, Предраг Стевановић 30 4
3 ПУ Наша Радост Братислав Филиповић, Предраг Стевановић 30 3.88
4 ПУ Наша Радост Братислав Филиповић, Иван Милановић 29 3.94
5 ОШ "Милан Илић Чича" Братислав Филиповић, Горан Ћујић 30 3.91
6 ПУ "Радост" Братислав Филиповић, Иван Милановић 18 3.88
7 ОШ "Душан Јерковић", Инђија Братислав Филиповић, Марко Ћосић 30 3.96

Укупно учесника: 192 | Просечна оцена: 3.94