Програм управљања стресом наставника и ученика „Зашто зебре немају чир“

Каталошки број програма: 141  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд, drustvo@pedagog.rs, 0112687749

Сашка Стевановић, saskamil2@gmail.com, 0668013246, 0668013246

Тамара Ђорђевић Николић, дипломирани психолог, Шеста београдска гимназија

Тамара Ђорђевић Николић, дипломирани психолог, Шеста београдска гимназија; Љубица Лалић, VII/1 дипломирани биолог, XIV београдска гимназија

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Усвајање вештина комуникације наставника, стручних сарадника за ефикасно управљање сопственим стресом и стресом ученика у школским ситуацијама.Повећање задовољства послом наставника и превенција синдрома изгарања. Прихватање здравих стилова живота.

Унапређивање знања учесника о узроцима, симптомима, последицама стеса у школским ситуацијама и техникама управљања стресом. Оснаживање учесника за примену техника управљања стресом у школским ситуацијама. Унапређење вештина саветовања ученика у превазилажењу стресних ситуација у школи.

Наставници се осећају компетентнији за решавање стресних ситуација у школи. Наставници имају потребна биолошка и психолошка знања о карактеристикама стреса и механизмима стреса. Наставници разумеју основне принципе превазилажења стреса и примењују их самостално и креативно решавајући код себе и ученика. Наставници располажу са широким дијапазоном применљивих стратегија и техника превазилажења стреса. Ниво осећања беспомоћности код наставника је снижен или се не повећава минимум у наредних шест месеци.

 • 1. дан
  • Окупациони стрес наставника
  • Дебата „Лако је вама у школи“ – ученици, наставници, родитељи и управа школе под стресом
  • Епидемија стреса у учионици
  • Пауза
  • Свети грал среће или трагање за тајнама среће
  • Уметност управљања стресом у учионици
  • Пауза
  • План унапређења квалитета живота у учионици
  • План унапређења квалитета личног живота наставника
  • Питања учесника
  • Проблемске ситуације у школи и животу наставника
  • Сумирање и евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2500 динара. Цена укључује: хонораре за водитеље, радни материјал, консултације водитеља и полазника након обуке ради израде домаћег задатка, радни материјал, израду и дистрибуцију уверења, трошкове организације, слање предрачуна/рачуна, регистровање износа на ЦРФ, смештај по потреби.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Змај Јова Јовановић",Главна 177, Рума Тамара Ђорђевић Николић 29 3.86
2 Економско-трговинска школа, Београдска 10, Бор Тамара Ђорђевић Николић, Љубица Лалић 29 3.85
3 Медицинска школа, Кнегиње Љубице 3-5, Зајечар Тамара Ђорђевић Николић, Љубица Лалић 30 3.85
4 Основна школа „Иво Лола Рибар“, Главна 270, Рума Тамара Ђорђевић Николић, Љубица Лалић 25 4
5 ОШ „Бранко Радичевић“, Мелница бб, Мелница (Петровац на Млави) Тамара Ђорђевић Николић, Љубица Лалић 22 4

Укупно учесника: 135 | Просечна оцена: 3.91