ПРИМЕНA ТЕСТОВА У ПРОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА ЗНАЊА УЧЕНИКА

Каталошки број програма: 684  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Mиленко Кундачина, Доктор педагошких наука, ---; Марина Семиз, Доктор наука – педагошке науке , Педагошки факултет у Ужицу Универзитета у КГ

Mиленко Кундачина, Доктор педагошких наука, ---; Марина Семиз, Доктор наука – педагошке науке , Педагошки факултет у Ужицу Универзитета у КГ

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Јачање компетенција наставника да израђују и примењују тестове знања у настави за објективно процењивање квалитета знања ученика.

-Упознавање са различитим приступима у дефинисању и процењивању квалитета знања ученика; -Упознавање са значајем и могућностима примене ревидиране Блумове таксономије Андерсона и Кратвола у операционализацији квалитета знања ученика; -Упознавање са карактеристикама тестова знања (значај, функције, врсте) и етапама у њиховој изради; -Унапређивање компетенција учесника у изради тестова знања у циљу процењивања квалитета знања ученика.

По завршетку обуке учесници ће бити компетентни да: разумеју теоријске претпоставке у изради теста знања као релевантног и ваљаног инструмента у процени квалитета знања ученика; операционализују квалитет знања ученика применом дводимензионалне Блумове таксономије; конструишу разноврсне тестовске задатке којима процењују различите димензија знања и когнитивне процесе које ученици треба да покажу и употребе у решавању тестовских задатака; израђују и примењују тестове знања у настави имајући на уму захтеве израде тестова знања, као и дводимензионалну Блумову таксономију Андерсона и Кратвола; правилно интерпретирају и користе резултате теста знања за даљу подршку учењу и развоју ученика.

 • 1. дан
  • Приступи у дефинисању и процењивању квалитета знања
  • Пауза
  • Дводимензионална ревидирана Блумова таксономија Андерсона и Кратвола
  • Пауза
  • Врсте задатака у тестовима знања
  • Пауза
  • Израда теста знања
  • Анализа и евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.