Приступ, вежбе и дидактички материјал за стимулацију деце са развојним кашњењем

Каталошки број програма: 862  

Не

ОШ "Милоје Павловић", Милосава Влајића 1, Београд, osmilojepavlovic@gmail.com, 0641803767, 0641295881 , 0113552153

Александра Буковица, abukovica54@gmail.com, 0641803767, 0641803767, 0113552153

Александра Буковица, Мастер , ОШ "Милоје Павловић"; Јелена Митић, Мастер , ОШ "Милоје Павловић"

Александра Буковица, Мастер , ОШ "Милоје Павловић"; Јелена Митић, Мастер , ОШ "Милоје Павловић"

предшколско васпитање и образовање

медицинска сестра – васпитач - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређење компетенције васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника за реализацију вежби и примену прилагођеног дидактичког материјала деци са развојним кашњем. Пружање подршке деци са развојним кашњењем у вршњачкој групи.

Усвајање знања за процену раног развоја детета и препознавање развојних кашњења. Оспособљавање за примену адекватног приступа детету. Стицање вештина за извођење одговарајућих вежби за стимулацију развоја детета са развојним кашњењима. Усвајање знања за реализацију активности применом прилагођеног дидактичког материјала. Стицање вештина за индивидуализацију активности. Усвајање знања за пружање подршке породици детета са развојним кашњењем.

Васпитачи препознају развојна кашњења. Васпитачи, медицинске сестре и стручни сарадници користе адекватан приступ у раду и укључивању у вршњачку групу детета са развојним кашњењем. Користе вежбе за стимулацију развоја у свакодневном раду. Прилагођавају и израђују дидактички материјал за реализацију активности. Индивидуалан приступ детету.

  • 1. дан
    • „Упознај ме“ - радионица
    • Стратегије прилагођавања и приступи у раду
    • Практикум вежби из дефектолошке праксе
    • Дидактички материјал за рад са децом са развојним кашњењем

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 3.000,00 и обухвата хонораре и радни материјал. Трошкове пута за реализацију ван Београда сноси наручилац програма.