Улога наставника физичког васпитања у препознавању даровите деце: обједињавање наставних и ваннаставних активности

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 1088  

Да

Факултет за спорт, Универзитет "Унион- Никола Тесла", Народних хероја 30, info@fzs.edu.rs, 0114044050

Сања Крсмановић Величковић, sanja.krsmanovic@fzs.edu.rs, 0114044050, 0659882109

Адам Петровић, доктор наука, Факултет за спорт, Универзитет УНИОН; Светлана Петронијевић, Доктор наука, Факултет за спорт, Универзитет УНИОН

Лазар Тоскић, Доктор наука, Факултет за спорт и физичко васпитање; Немања Ћопић, Доктор наука, Факултет за спорт, Универзитет УНИОН ; Владимир Копривица, Доктор наука, Факултет за спорт, Универзитет УНИОН

физичко васпитање

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Указивање на вредност улоге наставника физичког васпитања у раду са даровитом децем. Стицање додатног знања у функцији успешног усмеравања и усавршавањa талента за бављење спортом. Правилно праћење раста,развоја и одређивање циљева усавршавања.

Дефинисање циљева рада са даровитом децом. Приказати место, улогу и вредност физичког васпитања у систему физичке културе. Указати на однос физичког васпитања и спорта као два ентитета која се прожимају. Представити основне закономерности раста и развоја деце и указати на савремене начине дијагностиковања даровите деце. Разумевање и тумачење извештаја са моторичких и морфолошких тестирања. Методе у настави физичког васпитања у раду са даровитом децом. Праћење динамике биолошког раста и развоја, праћење ефеката рада. Правилно обједињавање наставних и ваннаставних активности.

Напредовање даровите деце у систему наставе физичког васпитања кроз наставне и ваннаставне активности.

 • 1. недеља
  • Физичко васпитање у систему физичке културе.
  • Јединство наставних и ваннаставних активности.
  • Биолошки развој човека: биолошке законитости развоја човека.
 • 2. недеља
  • Селекција, оријентација, управљање и контрола процеса рада са даровитом децом.
  • Методе дијагностиковања даровите деце.

30

недеља: 2
бодова: 10

Цена семинара износи 3000 динара по учеснику. У цену је урачунато: трошкови организације, административни трошкови, радни материјал, путни трошкови, сертификати.