НТЦ и рана музичка стимулација

Каталошки број програма: 258  

Не

Мотив MT, Булевар маршала Толбухина 2/51, Београд, motivmt@gmail.com, 0637775875

Маријана Милошевић , motivmt@gmail.com, 0637775875, 0637775875

Маријана Милошевић, музички педагог, Музички центар Бим Бам; Ранко Рајовић, Магистар медицинских наука, доктор спорт, Центар за едукацију НТЦ, Педагошки факултет Копер

Маријана Милошевић, музички педагог, Музички центар Бим Бам; Ранко Рајовић, Магистар медицинских наука, доктор спорт, Центар за едукацију НТЦ, Педагошки факултет Копер

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Подизање компетенција васпитача и наставника за разумевање значаја ране музичке стимулације и подстицања музичког развоја деце. Оспособљавање за употребу иноватинвих и стимулативних метода базираних на НТЦ систему учења у општој и музичкој настави.

Упознавање васпитача и наставника о вези значаја ране музичке стимулације деце и развоја интелигенције; Значај развоја фине и крупне моторике, координације и динамичке акомодације ока кроз игру, свирање, покрет и плес; Стварање стимулативног окружења кроз иновативне методе и примена концепта учење кроз игру; Савладавање специфичних начина музичког описмењавања кроз НТЦ систем; Функционално повезивање наставних садржаја са примерима из света музике; Оспособљавање полазника за индивидуализацију наставних садржаја, применљиву на свако дете; Брзо и трајно усвајање апстрактних појмова уз коришћење музике као алата; Коришћење асоцијативног учења и развој функционалног мишљења уз помоћ музике.

Очекује се да ће учесници бити оспособљени да користе НТЦ систем учења у свакодневним музичким активностима, настави музичке културе и у музичким школама. Учесници разумеју важност коришћења пуног потенцијала људског ума током кључних периода детињства. Такође разумеју важност ране музичке стимулације не само за подизање музичких већ и општих интелектуалних капацитета деце. Учесници имају свест о томе да музика увежбава мозак за коплексно размишљање: решавање проблема, расуђивање, планирање, размишљање унапред, упоређивање, анализу, синтезу, доношење закључака и евалуацију. Такође, разумеју значај развоја ритма и покрета уз музику и учења уз покрет.

 • 1. дан
  • Увод у образовне неуронауке са посебним освртом на значај музике
  • Развојне сметње и значај музике (ритам, певање, свирање)
  • Пауза
  • Мисаони процеси: класификације, серијације и асоцијације: развој логичких способности
  • Нелогичне приче и њихов значај за подстицање асоцијативних процеса
  • Пауза
  • Развој фине и крупне моторике и графомоторике
  • Развој ритма у различитим развојним фазама детета
  • Пауза
  • Значај учења кроз покрет и свирање телом
  • Пауза
  • Музичко описмењавање кроз НТЦ систем учења
 • 2. дан
  • Асоцијативно учење у служби трајног памћења
  • Пауза
  • Активно слушање за бољу концентрацију и продужену пажњу
  • Музички полигон – игра, покрет, учење
  • Пауза
  • Начини имплементације НТЦ музичких модела у свакодневни рад
  • Консултације о примени знања стечених на семинару у директном раду

30

дана: 2
бодова: 16

6000 дин по учеснику. У то је урачуната надокнада предавачима, путни трошкови и радни материјали за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Subotica Маријана Милошевић, Ранко Рајовић 30 3.99

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.99