Креативна употреба дигиталних алата у настави језика

Каталошки број програма: 958  

Не

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ, Данијелова 32, vgavranovic@singidunum.ac.rs, 0113094060, 0113093220

Валентина Гаврановић, vgavranovic@singidunum.ac.rs, 0113094060, 0113094060

Валентина Гаврановић, Доктор наука - филолошке науке, Универзитет Сингидунум; Саша Чорболоковић, Доктор наука, Универзитет Сингидунум ; Александра Гагић, Професор шпанског језика, мастер, Универзитет Сингидунум; Маја Вељковић Michos, Доктор наука - филолошке науке, Универзитет Сингидунум; Неда Маенза, Професор француског језика и књижевности, Универзитет Сингидунум; Тијана Гајић, Доктор наука, Универзитет Сингидунум

Валентина Гаврановић, Доктор наука - филолошке науке, Универзитет Сингидунум; Саша Чорболоковић, Доктор наука, Универзитет Сингидунум ; Александра Гагић, Професор шпанског језика, мастер, Универзитет Сингидунум; Маја Вељковић Michos, Доктор наука - филолошке науке, Универзитет Сингидунум; Неда Маенза, Професор француског језика и књижевности, Универзитет Сингидунум; Тијана Гајић, Доктор наука, Универзитет Сингидунум

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

• Упознавање наставника са карактеристикама и могућностима дигиталних алата који се могу користити у настави језика • Оснаживање наставника да користе дигиталне алате у циљу равијања језичких вештина и формативног оцењивања ученичких постигнућа

• Упознавање наставника са карактеристикама дигиталног наставног окружења и дигиталних алата који се могу користити у настави језика • Процењивање могућности, предности и ограничења дигиталних алата у настави језика • Истраживање начина на који се дигиталн алати могу ефикасно и креативно користити у циљу развоја и оснаживања језичких вештина ученика • Унапређење компетенција наставника да процењује могућности дигиталних алата,да креира задатке и активности који ће ангажовати све ученике • Подстицање наставника да ангажовањем ученика кроз интерактивну наставу јача мотивацију ученика • Унапређење компетенције наставника да резултате добијене употребом дигиталних алата користи у циљу спровођења ефикасног и планираног формативног оцењивања

По завршетку обуке наставници ће бити у стању да: - вреднују могућности и ограничења дигиталних алата за развијање језичких вештина, - да процене педагошке импликације употребе дигиталних алата, - да прилагоде употребу алата наставном контексту у којем предају, потребама и интересовањима својих ученика, - осмисле задатке и активности које ће креирати помоћу датог алата, и успешно реализују активности са ученицима, - смислено испланирају активности које ангажују све ученике у израду датих задатака - пруже ученику повратну информацију о њиховим постигнућима и предложе мере за напредовање, - информације које добију у извештајима и резултатима искористе за форамтивно оцењивање постигнућа ученика.

 • 1. дан
  • Дигитално доба и дигитални алати у настави језика - увод
  • Пауза
  • Употреба дигиталних алата за интерактивну наставу и учење
  • Пауза
  • Употреба дигиталних алата за формативно оцењивање и континуирано праћење постигнућа ученика
  • Пауза
  • Израда плана активности кроз употребу дигиталних алата-практичан рад

30

дана: 1
бодова: 8

Цена је један динар по учеснику, али не мања од 30 динара за реализацију појединачног семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Универзитет Сингидунум, Булевар Михајла Пупина 4а, Нови Сад Александра Гагић, Маја Вељковић Michos 26 3.92
2 Univerzitet Singidunum, Danijelova ulica br. 32, Beograd Валентина Гаврановић, Александра Гагић 26 3.95
3 Univerzitet Singidunum, Danijelova ulica br. 32, Beograd Неда Маенза, Тијана Гајић 30 3.84
4 Univerzitet Singidunum, Nikole Pašića 28, Niš Неда Маенза, Тијана Гајић 9 3.96
5 Centar za stručno usavršavanje Šabac, Nikole Tesle 1a Маја Вељковић Michos, Тијана Гајић 29 3.95
6 Regionalni centar Smederevo, Goranska bb Александра Гагић, Неда Маенза 14 3.97

Укупно учесника: 134 | Просечна оцена: 3.93