Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина ) у школи

Каталошки број програма: 239  

Не

Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132

Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132

Jaсмина Кандић Шипетић, Спец.мед.психологије,МА гешт.психотерап, Савтовалиште за децу и младе, ДЗ Чачак; Ана Богдановић, Дипломирани дефектолог-логопед, ШОСО “1. новембар” Чачак

Jaсмина Кандић Шипетић, Спец.мед.психологије,МА гешт.психотерап, Савтовалиште за децу и младе, ДЗ Чачак; Ана Богдановић, Дипломирани дефектолог-логопед, ШОСО “1. новембар” Чачак

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Повећање компетенција наставника и стручних сарадника за унапређивање образовног рада и развијање новог приступа у настави и стратегија учења код деце са тешкоћама у развоју.

Упознавање запослених у установама са карактеристикама деце са: поремећајима из спектра аутизма, АДХД, поремећајем школских вештина; Припрема наставника и стручних сарадника за примену индивидуализованог приступа у раду са децом са тешкоћама у развоју; Развијање знања за планирање и примену ИОП- а кроз развијање специфичних стратегија учења; Унапређивање вештина за израду дидактичких средстава и материјала у раду са децом са тешкоћама у развоју; Стицање знања и повећавање сензитивности за бољу сарадњу са родитељима.

• Наставници у сарадњи са стручним сарадницима су бољи у препознавању развојних одступања и прилагођавању начин рада развојних могућности ученика код ученика • Наставници и стручни сарадници су успешнији у идентификацију и организацији рада са децом са карактеристикама АСД спектра поремећаја • Наставници и стручни сарадници су успешнији у идентификацију и организацији рада са децом са карактеристикама хиперкинетског (АДХД) поремећаја • Наставници и стручни сарадници су бољи у правовременом препознавању и организовању рада са децу са премећајем школских вештина

 • 1. дан
  • Развојне (когнитивно, емоционално, социјалне) могућности деце, Дисхармоничност развоја
  • Пауза
  • АДД/АДХД – Дефицит пажње и хиперактивност
  • Пауза
  • Специфичан развојни поремећај школских вештина- дислексија
 • 2. дан
  • Аутистичан спектар поремећаја - АСД
  • Пауза
  • Специфичан развојни поремећај школских вештина- дисграфија и дискалкулија
  • Пауза
  • Стратегије рада са децом са развојним и психичким тешкоћама

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику по дану 2.000,00 рсд. Спецификација цене: хонорар реализатора у бруто износу, радни материјал за семинар и издавање уверења. У цену нису урачунати додатни трошкови (путни трошкови и смештај за реализаторе, освежење у паузама и храна).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Jaсмина Кандић Шипетић, Ана Богдановић 15 3.97
2 ЦСУ Чачак Jaсмина Кандић Шипетић, Ана Богдановић 26 4
3 СОС Дечије село Краљево, Првомајска 46А, Краљево Jaсмина Кандић Шипетић, Ана Богдановић 23 3.9
4 Саобраћајна школа Пинки, Шумадијска 12а, Нови Сад Jaсмина Кандић Шипетић, Ана Богдановић 25 3.97
5 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Jaсмина Кандић Шипетић, Ана Богдановић 22 4
6 ОШ "Живан Маричић", Жича Jaсмина Кандић Шипетић, Ана Богдановић 26 4

Укупно учесника: 137 | Просечна оцена: 3.97