,,Ментално здравље у функцији унапређивања образовања“

Каталошки број програма: 300  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624 , 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Радица Благојевић-Радовановић, Дипломирани психолог, Прва основна школа краља Петра Другог - Ужице; Филип Радовановић, Дипломирани информатичар, Убисофт Београд (Ubisoft Belgrade)

Радица Благојевић-Радовановић, Дипломирани психолог, Прва основна школа краља Петра Другог - Ужице; Филип Радовановић, Дипломирани информатичар, Убисофт Београд (Ubisoft Belgrade)

здравствено васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Oснаживање запослених у образовању за развијање одговорног односа према менталном здрављу, очување менталног здравља и боље препознавање код себе и код ученика симптоме који указују да је потребна интервенција.

-Афирмација и унапређивање менталног здравља наставника и ученика; -Превазилажење предрасуда везаних за ментално здравље; -Подизање свести код наставника о значају очувања менталног здравља; -Обогаћивање знања наставника коришћењем когнитивних и бихејвиоралних методама за побољшање менталног здравља; -Отклањање менталних блокада и повећање мотивисности за рад; -Препознавање симптома код ученика који указују на потешкоће у функционисању; -Боље познавање и разумевање себе уз сагледавање сопствених потреба; - Боље познавање и разумевање ученика и њихових потреба.

Очекује се да ће код учесника доћи до: -Разумевање значаја менталног здравља у свакодневном функционисању; -Разумевања комплексности и повезаности функционисања људског тела и психе; -Препознавања основних симптома који указују на постојање дисфункционалног понашање, стреса, менталних блокада, психосоматских сметњи и неадекватне мотивације; -Примене палијативних и превентивних мера у очувању менталног здравља; -Подизања нивоа знања о значају когнитивног приступа ради очувања менталног здравља; -Примене когнитивних и бихејвиоралних метода у решавању проблема; -Смањења анксиозности, страха и стреса у узнемиријавајућим ситуацијама; -Бољег разумевања ученика и препознавања њихових потреба; -Лично задовољство због бољег разумевања себе

 • 1. дан
  • Увод у обуку
  • Нема здравља без менталног здравља
  • Пауза
  • Емоције - основа нашег менталног здравља и понашања
  • Како се изборити са стресом?
  • Пауза
  • Како се носити са анксиозношћу?
  • Улога школе у суочавању са поремећајима менталног здравља и учења код деце/ученика
  • Пауза
  • Анксиозни поремећаји код деце
  • Евалуација и затварање обуке

30

дана: 1
бодова: 8

60.000 динара бруто за групу до 30 учесника. У цену семинара улази хонорар и путни трошак реализатора семинара, уверења и материјал за учеснике

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Музичка школа "Исидор Бајић", Булевар цара Лазара 67 Нови Сад Радица Благојевић-Радовановић, Филип Радовановић 24 4
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52 Радица Благојевић-Радовановић, Филип Радовановић 19 4
3 ОШ "Иво Лола Рибар", Бошка Вребалова 1а Велико Градиште Радица Благојевић-Радовановић, Филип Радовановић 30 4
4 ОШ "Светозар Марковић, Пионирска бр.1 Бродарево Радица Благојевић-Радовановић, Филип Радовановић 27 3.98

Укупно учесника: 100 | Просечна оцена: 4