Каријерно информисање ученика и европски Europass алати за представљање вештина и знања

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 79  

Да

Фондација Темпус, Жабљачка 12, info@tempus.ac.rs, 0113342430

Ивана Вулић Шимшић, info@tempus.ac.rs, 0113342430, 0113342430

Јована Павловић Радовановић, Дипломирани педагог, Фондација Темпус - Europass центар; Селена Лазић, Дипломирани мастер социолог, Фондација Темпус; Марко Банковић, професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Горан Богуновић, Дипломирани политиколог за новинарство и, Фондација Темпус; Софија Петровић Ђемиџић, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус – Europass центар; Ведрана Марковић, Дипломирани политиколог, Фондација Темпус

Селена Лазић, Дипломирани мастер социолог, Фондација Темпус; Марко Банковић, професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Софија Петровић Ђемиџић, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус – Europass центар; Ведрана Марковић, Дипломирани политиколог, Фондација Темпус; Милена Мирић, Мастер психолог, Предшколска установа "Дедикс Кидс"; Сара Ристић, дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус - Europass центар

васпитни рад

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
наставник у школи за образовање одраслих - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Обучавање наставника и стручних сарадника за коришћење Europass алата за представљање вештина и знања у раду са ученицима као и за организовање активности каријерног информисања ученика.

Упознавање учесника са активностима и ресурсима за каријерно информисање и Europass алатима за представљање знања и вештина. Сензибилизација учесника за препознавање значаја прилагођавања активности каријерног информисања потребама ученика. Детаљно упознавање учесника са Europass биографијом и процесом састављања биографије (CV-ја). Обучавање учесника за организовање и спровођење активности израде биографије (CV-ја) за ученике. Обучавање учесника за самостално истраживање ресурса за каријерно информисање.

Учесници разумеју појам и значај каријерног информисања ученика. Учесници су у стању да спроводе активности каријерног информисања ученика прилагођавањем постојећих примера. Учесници познају Europass платформу и у стању су да саставе свој портфолио и биографију (CV). Учесници су у стању да обучавају друге (своје колеге или ученике) за састављање добре биографије. У стању су да правилно упуте друге на Europass ресурсе и алате у складу са индивидуалним потребама. Учесници су у стању да самостално трагају за ресурсима за каријерно информисање и ресурсима за коришћење Europass алата у активностима на часу.

 • 1. недеља
  • Састављање радне биографије (CV) и каријерно информисање ученика
 • 2. недеља
  • Корак по корак до Europass CV-ja
 • 3. недеља
  • Како помоћи ученицима да направе своју биографију?
  • Каријерно информисање
 • 4. недеља
  • Истраживање ресурса за каријерно информисање и њихово прилагођавање за коришћење са ученицима
 • 5. недеља
  • Europass портфолио за представљање знања и вештина
  • Каријерно информисање ученика и алати за представљање вештина и знања - дискусија и евалуација

180

недеља: 5
бодова: 12

Учешће на обуци је бесплатно.