РУТИНЕ И РИТУАЛИ У ФУНКЦИЈИ ПОДРШКЕ ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА

Каталошки број програма: 873  

Не

Удружење васпитача Војводине, Петра Драпшина 8, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642 , 0216338749

Радмила Петровић, petrovicradmila57@yahoo.com, 0646422642, 0646422642, 0216338749

Драгана Тица, Дипломирани психолог, Пу "Радосно детињство" Нови Сад; Маја Бошкић, , Пу "Радосно детињство" Нови Сад

Драгана Тица, Дипломирани психолог, Пу "Радосно детињство" Нови Сад; Маја Бошкић, , Пу "Радосно детињство" Нови Сад; Тајана Дивилд, , ПУ "Радосно детињство" Нови Сад

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Јачање капацитета практичара за утврђивање места рутина и ритуала у оквиру синергије простора , односа и времена у вртићу.

- Рефлексија запослених у односу на стратегије васпитача у развијању реалног програма и сопствене праксе - Разумевање учења деце раног узраста - саморегулације као унутрашње контроле, способности одлагања жеље и прихватања захтева и налажења алтернатива - Оспособљавање практичара за успостављање рутина у складу са индивидуалним ритмом сваког детета и усаглашеност са породицом -Развијање демократског модела праксе у ком практичар преноси овлашћења и практичне задатке на децу у обављању дневних рутина

Учесници умеју да креирају физичку средину, структуру времена и организацију тако да деци обезбеде учешће у рутинама Ученсици разумеју значај рутина и ритуала и могу да процене како се мењају, одакле почињу Учесници разумеју и у могућности су да у непосредном раду примењују модел дељеног лидерства са децом Учесници су оспособљени за развијање вештина и поверења у самопоуздања деце у аутентичним ситуацијама у свом непосреном раду Учесници разумеју своју улогу у јачању родитељских компетенција

 • 1. дан
  • ЗАШТО СУ ВАЖНЕ РУТИНЕ И РИТУАЛИ
  • Пауза
  • РУТИНЕ И ТРАНЗИЦИЈА
  • ПАУЗА
  • РАЗВИЈАЊЕ РУТИНА
  • ПАУЗА
  • РИТУАЛИ

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 2.000,00 РСД или 60.000,00 РСД за групу од 30 учесника.У цену су урачунати нето хонорари за реализаторе обуке и штампани материјал за учеснике. У цену нису урачунати порези и доприноси.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Крагујевац Драгана Тица, Маја Бошкић 30 3.91
2 Нови Сад Драгана Тица, Маја Бошкић 30 3.98
3 Београд Чукарица Драгана Тица, Маја Бошкић 30 3.9
4 Нови Сад Драгана Тица, Маја Бошкић 30 3.97
5 Сомбор Драгана Тица, Маја Бошкић 30 3.94
6 Ковин Драгана Тица, Маја Бошкић 25 3.93
7 Земун Драгана Тица, Маја Бошкић 29 3.96
8 Земун Драгана Тица, Маја Бошкић 30 3.97

Укупно учесника: 234 | Просечна оцена: 3.95