Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима

Каталошки број програма: 138  

Не

Фондација Темпус, Жабљачка 12, info@tempus.ac.rs, 0113342430

Ивана Вулић Шимшић, info@tempus.ac.rs, 0113342430, 0113342430

Ивана Вулић Шимшић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Јована Павловић Радовановић, Дипломирани педагог, Фондација Темпус - Europass центар; Тамара Костић, мастер, Фондација Темпус; Горан Богуновић, Дипломирани политиколог за новинарство и, Фондација Темпус; Софија Петровић Ђемиџић, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус – Europass центар; Ведрана Марковић, Дипломирани политиколог, Фондација Темпус

Ивана Вулић Шимшић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Јована Павловић Радовановић, Дипломирани педагог, Фондација Темпус - Europass центар; Тамара Костић, мастер, Фондација Темпус; Горан Богуновић, Дипломирани политиколог за новинарство и, Фондација Темпус; Софија Петровић Ђемиџић, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус – Europass центар; Ведрана Марковић, Дипломирани политиколог, Фондација Темпус

васпитни рад

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
наставник у школи за образовање одраслих - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Обучавање наставника и стручних сарадника за самостално вођење наставних и ваннаставних активности припреме ученика за тржиште рада, са посебним нагласком на самопроцену компетенција и вештине представљања послодавцима.

Развијање свести учесника о значају развијања способности самопроцене код себе и својих ученика. Упознавање учесника са Europass алатом за представљање знања и вештина на тржишту рада и каријерно информисање о могућностима света рада и образовања. Упознавање учесника са процесом селекције кандидата на тржишту рада и смерницe за вођење интервјуа за посао. Оспособљавање учесника за примену представљеног пакета ресурса за припрему ученика за тржиште рада, што укључује активности самоевалуације, презентације себе и својих постигнућа у писаној форми и на разговору са послодавцем. Обучавање учесника за коришћење додатних ресурса, као и за самостално развијање нових материјала и активности за припрему ученика за тржиште рада.

Учесници разумеју појам и значај самопроцене вештина. Учесници могу да спроведу низ конкретних активности из представљеног пакета ресурса са циљем подстицања континуиране самопроцене код ученика. Учесници разумеју појам компетенције и у стању су да воде активности за ученике са циљем њиховог обучавања да представе своје вештине, искуства и образовање у документима. Учесници могу да направе биографију (CV) у складу са препорукама датим на семинару, као и да помогну другима да то учине. Учесници познају процес селекције кандидата и располажу знањима потребним за припрему ученика за активно тражење посла. Учесници могу да спроведу симулацију интервјуа за посао/праксу са својим ученицима и знају да пруже повратну информацију о томе.

 • 1. дан
  • Самопроцена језичких вештина и дигиталних компетенција
  • Пауза
  • Представљање компетенција у биографији-приказ форме CV -ија
  • Пауза за послужење
  • Представљање компетенција у биографији-организација активности за ученике
  • Пауза
  • Представљање послодавцима; сумирање и евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Учешће на обуци је бесплатно.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Фондација Темпус, Жабљачка 12, Београд Ивана Вулић Шимшић, Ведрана Марковић 18 3.94

Укупно учесника: 18 | Просечна оцена: 3.94