Родитељ – сарадник у превенцији, препознавању, откривању и сузбијању насиља и дискриминације у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама

Каталошки број програма: 167  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Неда Богојевић Прековић, , Центар за образовање Крагујевац; Зорица Поповић, , ОШ“Мома Станојловић“ Крагујевац

Неда Богојевић Прековић, , Центар за образовање Крагујевац; Зорица Поповић, , ОШ“Мома Станојловић“ Крагујевац

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Подизање и јачање професионалних капацитета запослених у школи/установи за укључивање родитеља у области превенције, препознавања, откривања и сузбијање насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања деце и ученика.

Јачање професионалних компетенција запослених у школи/установи за сарадњу са родитељима у превенцији, откривању и сузбијању насиља и дискриминације у школи/установи. Јачање васпитне улоге школе/установе кроз сарадњу са родитељима/старатељима деце и ученика у области превенције, препознавања, откривања и сузбијања насиља и дискриминације. Јачање повезаности школе/установе и породице кроз квалитетнију и конструктивнију комуникацију у циљу превенције, откривања и решавања проблема насиља и дискриминације.

По завршетку обуке очекује се да ће полазници бити оспособљени за све видове конструктивне сарадње са родитељима и укључивати их у рад на превенцији, откривању и сузбијању насиља и дискриминације и решавању насилних васпитних ситуација. Кроз размену искустава и мотивацију са колегама, подстицати их да кроз стварање партнерског односа породице и школе/установе раде на васпитању деце и ученика, заједничком циљу породице и школе.

 • 1. дан
  • 1. Уводне ативности
  • 2. Закон и Посебан протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања
  • 3. Резултати истраживања – упитник за родитеље у крагујевачким школама
  • Пауза
  • 4. Укључивање родитеља у решавање васпитних ситуација
  • Пауза
  • 5. Родитељ–сарадник у превенцији, препознавању и откривању насиља и дискриминације у школи/установи
  • 6. Израда сценарија за укључивање родитеља
  • 7. Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Херој Роса Трифуновић" Александровац Неда Богојевић Прековић, Зорица Поповић 30 3.94
2 ОШ "Жарко Зрењанин Уча" Надаљ Неда Богојевић Прековић, Зорица Поповић 21 3.99
3 Центар за стручно усавршавање Кикинда Неда Богојевић Прековић, Зорица Поповић 15 3.98
4 ЦСУ Ниш, Ниш Неда Богојевић Прековић, Зорица Поповић 28 3.92
5 ОШ "Витко и Света" Гаџин Хан Неда Богојевић Прековић, Зорица Поповић 25 3.97

Укупно учесника: 119 | Просечна оцена: 3.96