„Сви то смо ми –креирање различитих програма за децу предшколског узраста“

Каталошки број програма: 887  

Не

Предшколска установа , Зрењанин, Вука Караџића 3а, Зрењанин, opstasluzba@predskolskazr.edu.rs, 023561505 , 023561505

Маја Шујица, maja.sujica11@gmail.com, 023510538, 0648248090

Maja Шујица, професор физичког васпитања, Предшколска установа , Зрењанин

Maja Шујица, професор физичког васпитања, Предшколска установа , Зрењанин; Јасмина Ружић, васпитач, Предшколска установа , Зрењанин

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање рефлексивне праксе предшколске установе

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Развијање вештина и способности васпитача и стручних сарадника за стварање прилика за развој и учење за свако дете узраста од 6 месеци до поласка у школу посебно за децу из осетљивих група. Повећање доступности различитих програма за сву децу.

Оснаживање учесника за креирање и остваривање квалитетних различитих предшколских програма за децу узраста од 6 месеци до поласка у школу кроз игру, размену знања и искустава. Стицање професионалних вештина и знања потребних за креирање и реализацију квалитетних различитих програма предшколског васпитања и образовања деце узраста 6 месеци до поласка у школу кроз тимски рад и решавање проблема. Развијање осетљивости код професионалаца о могућностима кконструисања иновативне васпитно образовне праксе заједно са децом и одраслима у локалној заједници. Унапређивање знања и вештина професионалаца за креирање, остваривање и документовање васпитно образовног процеса у различитим програмима.

По завршетку обуке очекује се да полазници обуке стекну професионалне вештине и знања потребних за креирање и реализацију квалитетних различитих програма предшколског васпитања и образовања деце узраста 6 месеци до поласка у школу кроз тимски рад и решавање проблема. Развијање осетљивости код професионалаца о могућностима -конструисања иновативне васпитно образовне праксе заједно са децом и одраслима у локалној заједници. Унапређивање знања и вештина професионалаца за креирање, остваривање и документовање васпитно образовног процеса у различитим програмима

 • 1. дан
  • 1. Значај квалитетног програма за ПВО
  • 2.Изазови у развијању различитих програма
  • 3.Кратки програми
  • 4.Приказ кратких програма
  • 5.Документовање васпитно образовног процеса у различитим програмима

30

дана: 1
бодова: 8

Укупна цена по учеснику: 2.000 динара Цена обухвата: хонораре за реализаторе обуке, путне трошкове реализатора, порез, сертификате за учеснике обуке и писани материјал

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа "Полетарац", Барајево, вртић "Свети Сава", Улица Барајевска 7а Maja Шујица, Јасмина Ружић 30 4
2 Предшколска установа "Радост", улица Маршала Тита бб, Чока Maja Шујица, Јасмина Ружић 30 4

Укупно учесника: 60 | Просечна оцена: 4