Бројалице и телесна музика као средство рада у развоју говора предшколског детета

Каталошки број програма: 799  

Не

Предшколска установа "Стоногица", Тицанова 16, vesnastanimirovic356@gmail.com, 0605035401, 022631377

Ана Иветић, iveticana7@gmail.com, 022631377, 0642414075

Весна Станимировић, VII1 професор разредне наставе и васпита, ПУ "Стоногица"; Ана Врбашки, , ; Марко Дињашки, ,

Весна Станимировић, VII1 професор разредне наставе и васпита, ПУ "Стоногица"; Ана Врбашки, , ; Марко Дињашки, ,

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Развијање свести о важности развоја говора у предшколском узрасту и подстицању развоја истог. Неговање гласовне културе. Усвајање практичних вештина за подстицање и богаћење дечијег говора.

Усвајање практичних вештина за извођење телесних перкусија.

- Учесници семинара схватају важност развоја говора у предшколском узрасту и њихову улогу у развоју говора и богаћењу речника. -Учесници умеју сами или са децом да осмисле бројалице које ће користити у васпитно образовном раду -Овладавање основним практичним вештинама за извођење телесних перкусија

 • 1. дан
  • Увод и представљање
  • Развој говора
  • Дискусија
  • Пауза
  • Приказ дечијег говорног стваралаштва
  • Стоногица-бројалица
  • Пауза за ручак
  • Деца са потешкоћама у развоју
  • Бројалице по узрастима
  • Стваралачки рад
  • Презентовање сваке групе
  • Пауза
  • Кореографија и арамжман за бројалице
  • Кореографија и арамжман за бројалице
  • Завршни део
 • 2. дан
  • Увод
  • Оживљавање бројалица
  • Извођење осмишљених бројалица
  • Пауза
  • Бројалице по узрастима
  • Позоришне игре
  • Пауза за ручак
  • Телесне перкусије у раду са децом
  • Вокалне перкусије
  • Вежбе дисања за децу
  • Пауза
  • Позоришне игре
  • Пауза
  • Групно извођење бројалица уз телесне перкусије
  • Завршна реч
 • 3. дан
  • Припрема радионице
  • Осмишљавање тескта бројалица
  • Кореографија
  • Аранжман
  • Прослеђивање материја

30

дана: 3
бодова: 23

5000 динара Три дана, 24 сата, односно 24 бода Две презентације, ноте (ритмички и нотни запис посебно), линкови