Електронски портфолио наставника и ученика

Каталошки број програма: 527  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999

Братислав Филиповић, мастер економије , Академија Филиповић доо,; Предраг Стевановић, професор основа технике и информатике, ОШ „Лаза Костић“ Нови Београд; Лука Стошић, Full Stack Web Developer, Академија Филиповић

Братислав Филиповић, мастер економије , Академија Филиповић доо,; Предраг Стевановић, професор основа технике и информатике, ОШ „Лаза Костић“ Нови Београд; Марко Ћосић, Мастер, ОШ"Свети Сава" Младеновац; Бранимир Здравковић, Дипломирани инжењер организационих наука, Основна школа „Младост“ Нови Београд; Јасмина Петровић, Професор разредне наставе, ОШ“Доситеј Обрадовић“, Свође; Константин Миладиновић, Дипломирани математичар и информатичар, ОШ ''Браћа Миленковић''; Драгана Мандић, Дипломирани професор историје, Железничка техничка школа; Дона Стевановић, дипломирани инжењер електротехнике, АД Електромреже Србије; Иван Милановић, сарадник у природним наукама, Академија Филиповић; Лука Стошић, Full Stack Web Developer, Академија Филиповић; Горан Ћујић, Дипломирани инжењер електронике и телеко, Академија Филиповић; Андријана Стефановић, Мастер, ОШ " Бошко Ђуричић", Јагодина; Душан Мијајловић, Васпитач, Предшколска установа Буцко, Сокобања

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

• Оспособљавање наставника за планирање и евидентирање стручног усавршавања применом електронског портфолија; • Оспособљавање наставника за израду електронског портфолија ученика, као инструмента за праћење напредовања;

• Упознавање учесника са предностима и недостацима електронског портфолија • Оспособљавање полазника за коришћење апликације електронски портфолио; • Оспособљавање полазника за евидентирање различитих облика стручног усавршавања и креирање извештаја о стручном усавршавању; • Оспособљавање полазника за креирање електронског портфолиа ученика; • Оспособљавање полазника за евидентирање активности ученика и праћење напредовања ученика;

• Наставници евидентирају све облике стручног усавршавања коришћењем веб апликације; • Креирање извештаја о стручном усавршевању се реализује на једноставан и ефикасан начин; • Креирање портфолиа ученика у електронској форми се реализује коришћењем веб апликације; • Праћење напредовања ученика се врши на основу извештаја креираних коришћењем веб апликације; • Омогућен увид родитељима у електронски портфолио ученика;

 • 1. дан
  • Значај и улога портфолија наставника и ученика
  • Електронски портфолио
  • Веб апликација Електронски портфолио Академије Филиповић
  • Креирање налога и унос основних података
  • Унос података о стручном усавршавању наставника
  • Генерисање извештаја о стручном усавршавању наставника
  • Унос података у електронски портфолио ученика
  • Генерисање извештаја о постигнућима ученика
  • Администрација система
  • Завршна реч и евалуација програма

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 4.500 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Музичка школа Марко Тајчевић Лазаревац Братислав Филиповић, Предраг Стевановић 30 3.98
2 ОШ "Велимир Маркићевић" Предраг Стевановић, Иван Милановић 30 3.98
3 ОШ "Вожд Карађорђе" Алексинац Братислав Филиповић, Лука Стошић 13 3.87
4 ОШ "Вожд Карађорђе" , Алексинац Иван Милановић, Горан Ћујић 26 3.96
5 ОШ "Абдула Крашница", Прешево Братислав Филиповић, Иван Милановић 23 3.85
6 ОШ "Селами Халачи" Јасмина Петровић 30 3.98
7 Гимназија Инђија , Трг слободе 2а Марко Ћосић, Драгана Мандић 30 3.99
8 ОШ "Ибрахим Келеменди" Јасмина Петровић, Константин Миладиновић 30 3.57
9 Регионални центар за стручно усавршавање Сомбор Предраг Стевановић, Иван Милановић 25 3.86
10 ОШ "Драган Лукић" Предраг Стевановић, Драгана Мандић 24 3.75
11 ОШ "Драган Лукић" Предраг Стевановић, Дона Стевановић 29 3.75
12 ОШ "Драган Лукић" Предраг Стевановић, Дона Стевановић 29 3.97
13 ОШ "22. август", Нови Сад Марко Ћосић, Драгана Мандић 18 3.91
14 ОШ "Мито Игумановић" Братислав Филиповић, Предраг Стевановић 26 3.96
15 ОШ "Бранко Радичевић" Предраг Стевановић, Дона Стевановић 24 3.83
16 ОШ "Бранко Радичевић" Драгана Мандић, Иван Милановић 30 3.88
17 ОШ "Рашка" Иван Милановић, Горан Ћујић 30 3.91
18 ОШ "Рашка" Предраг Стевановић, Лука Стошић 25 3.86
19 Гимназија "Бора Станковић", Бор Иван Милановић, Горан Ћујић 18 3.9
20 ОШ "Чегар", Ниш Предраг Стевановић, Лука Стошић 30 3.95
21 Средња школа Лапово Братислав Филиповић, Горан Ћујић 23 3.69
22 ОШ "Моше Пијаде", Жагубица Иван Милановић, Горан Ћујић 28 3.81
23 ОШ"Бранислав Петровић", Слатина Иван Милановић, Горан Ћујић 30 3.91
24 Саобраћајна школа "Пинки", Нови Сад Иван Милановић, Горан Ћујић 30 3.77
25 Основна школа "Вук Караџић", Стубал Јасмина Петровић, Иван Милановић 30 4
26 Основна школа "Алекса Ђилас Бећо" Мојстир Братислав Филиповић, Иван Милановић 30 3.96
27 Правно – пословна школа Драгана Мандић, Иван Милановић 30 3.92
28 Правно - пословна школа Драгана Мандић, Иван Милановић 23 3.97

Укупно учесника: 744 | Просечна оцена: 3.88