Maло дете – велики истраживач

Каталошки број програма: 402  

Не

Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду, Подгоричка 4, Сомбор 25101, dekanat.pef@uns.ac.rs, 025412030, 025416461

Дејан Ђорђић, obuke.pef@uns.ac.rs, 025412030, 0631232918

Mаријана Горјанац Ранитовић, Доктор математичких наука, Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом

Mаријана Горјанац Ранитовић, Доктор математичких наука, Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом ; Мирела Мрђа, Доктор дидактичко методичких наука, Педагошки факултет у Сомбору; Станко Цвјетићанин, Редовни професор, Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом; Снежана Гордић, Доктор математичких наука, Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање васпитача и наставника разредне наставе за креирање и реализацију истраживачких активности применом научног метода које подразумевају развијање компетенција деце за креирање и примену графикона.

Упознавање полазника са специфичностима научног метода и истраживачког приступа; значајем раног развијања компетенција деце за прикупљање података, креирање графикона и доношење закључака на основу прикупљених података; узрасним карактеристикама и могућностима за развијање ових компетенција код деце; улогом обраде података, истраживања и научног метода у дечјим пројектима. Оспособљавање за: вођење активности у прикупљању, представљању, анализи и интерпретацији података; креирање, реализацију и управљање истраживачким активностима за обраду математичких садржаја, као и истраживачким и пројектним активностима у којима се примењују и развијају способности за израду и тумачење графикона, уз примену научног метода и истраживачког приступа.

Полазници програма: знају специфичности научног метода и истраживачког приступа; мотивисани су за реализацију математичких и интердисциплинарних истраживачких активности које укључују прикупљање података, креирање графикона и доношење закључака на основу прикупљених података; знају како да организују активности које укључују прикупљање, приказивање, анализу и тумачење података према узрасним карактеристикама и могућностима деце; оспособљени су да одаберу теме математичких и интердисциплинарних истраживачких/пројектних активности, да их креирају, реализују и њима успешно руководе; свесни су улоге и значаја истраживачког приступа, научне методе и развијања компетенција деце у обради података за реализацију пројектних активности.

 • 1. дан
  • Истраживачки приступ и научни метод
  • Графикони/обрада података у предшколском узрасту и разредној настави
  • Радионица: Графикони/обрада података у предшколском узрасту и разредној настави
  • Истраживачке активности
  • Радионица: Истраживачке активности
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2500 динара Цена покрива трошкове потрошног материјала, материјала за учеснике, освежење током обуке, административне трошкове и хонораре за реализаторе програма. У цену нису урачунати путни трошкови за реализаторе програма ако се програм реализује ван седишта организатора програма, ни трошкови преноћишта за реализаторе програма уколико се програм реализује у месту које је удаљено више од 100 км од седишта организатора програма.