Креирање и израда савремених јела за учешће на међународним гастрономским такмичењима

Каталошки број програма: 982  

Не

Академија струковних студија Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а, info@assb.edu.rs, 0112698205

Андреа Жерајић, andreazerajic@gmail.com, 0112547255, 0631110777

Милош Ћирић, MSc , Академија струковних студија Београд, Одсек ВХШ; Данијела Стојановић, Мастер-MSc, Академија струковних студија Београд, Одсек ВХШ; Младен Пршић, Дипломирани менаџер гастрономије, Академија струковних студија Београд, Одсек ВХШ; Ана Калушевић, доктор технолошког инжењерства, Академија струковних студија Београд, Одсек ВХШ

Милош Ћирић, MSc , Академија струковних студија Београд, Одсек ВХШ; Данијела Стојановић, Мастер-MSc, Академија струковних студија Београд, Одсек ВХШ; Дејан Станковић, , Прехрамбено угоститељска школа Чачак; Младен Пршић, Дипломирани менаџер гастрономије, Академија струковних студија Београд, Одсек ВХШ; Ана Калушевић, доктор технолошког инжењерства, Академија струковних студија Београд, Одсек ВХШ

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Усавршавање наставника средњих стручних школа кроз усвајање стечених знања на тродневном програму о правилима и условима за успешно наступање на такмичењима из гастрономије, са акцентом на практичан рад кроз примере припреме такмичарских јела.

Циљеви се односе на преношњење знања са полазника програма (ментора) на ученике (будуће такмичаре) ради бољег пласмана представника Србије на будућим такмичењима. У склопу програма полазници ће савладати -све неопходне информације о гастрономским такмичењима, такмичарским категоријама и самој организацији (кодекси, правила, услови) и то из угла некадашњих такмичара, ментора и лиценцираних судија -санитарно-безбедносне мере при транспорту, складиштењу и припрреми хране -креирање такмичарских јела -израду савремених јела од: тестенина, риба и морских плодова, живинског и свињског меса

Усавршавање наставника средњих стручних школа са више аспеката. Проширена знања о гастрономским такмичењима националним и интернационални; Оснажени наставници да окупљају и припремају ученичке тимове или појединце у својству ментора; Побољшана практична знања и вештине полазника која могу адекватно пренети ученицима и/или колегама

 • 1. дан
  • Основне информације о гастрономским такмичењима
  • Правила на гастрономским такмичењима
  • Пауза
  • Санитарно безбедносне мере при транспорту, складиштењу, припреми и обради намирница
  • Пауза за ручак
  • Креирање такмичарских јела од задатих намирница
  • Пауза
  • Правила такмичења са аспекта лиценцираних судија
 • 2. дан
  • Израда савремених јела од тестенине
  • Пауза за ручак
  • Израда савремених јела од рибе
 • 3. дан
  • Израда савремених јела од живинском меса
  • Пауза за ручак
  • Израда савремених јела од свињског меса

20

дана: 3
бодова: 22

Планирана цена износи 20000 динара по полазнику програма Трајање програма је три дана У цену је урачуната котизација, припрема показних примера, као и заједничке практичне вежбе у изради гастро производа на све задате теме које се обрађују током програма, трошкови организовања ручкова и пауза за кафу током тродневног програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Академија струковних студија Београд, Одсек Висока хотелијерска школа, Кнеза Вишеслава 70, Београд Милош Ћирић, Данијела Стојановић, Дејан Станковић, Младен Пршић, Ана Калушевић 6 3.92

Укупно учесника: 6 | Просечна оцена: 3.92