Развијање васпитно-образовне праксе усмерене на односе

Каталошки број програма: 867  

Не

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш-Одсек Пирот, Ул. Ћирила и Методија 29 18300, Пирот, odsekpirot@akademijanis.edu.rs, 010345237, 010313710 , 010345237

Емилија Поповић, emilija.popovic@akademijanis.edu.rs, 010345237, 0638473601, 010345237

Татјана Марковић, доктор педагошких наука, Академија техничко васпитачких струковних студија

Драгана Бранковић, Виша медицинска сестра, Предшколска установа“ Драгица Лаловић“ Бела Палан; Татјана Марковић, доктор педагошких наука, Академија техничко васпитачких струковних студија

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Скренути пажњу на нове образoвне приступе утемељене на односима (педагогија односа). Повећати потенцијале васпитача за учествовање у релацијским процесима и грађење васпитно-образовне праксе усмерене на односе.

Продубити разумевање васпитача да сви субјекти у васпитно-образовном процесу постоје у односима и да су производ односа. Развити сензибилитет и педагошку осетљивост за различите врсте односа, неговати продуктиван и одржив однос. Промовисати схватање и грађење васпитно-образовне праксе на темељу следећих односа: повезаност, сарадња, заједништво, поверење, уважавање, партнерство. Развијање културе дијалога. Истраживачким и рефлексивним приступом освестити важност моделовања и континуираног подстицања пожељних социјалних односа на свим релацијама: између деце, између одраслих, између деце и одраслих. Оснажити васпитаче да кроз „заједнице истраживања“ стварају подржавајућу културу и структуру дечјег вртића.

Полазници ће по завршетку обуке: имати критички однос према васпитно-образовној пракси са аспекта њене усмерености на односе; имати стечена знања о феномену „међуљудски однос“ и компонентама компетенције за однос са фокусом на сигурност, повезаност/приврженост, прихватање; развијену „сензибилност“ за уочавање сигнала, тумачење и интерпретацију потреба детета; имати унапређено професионално обликовање односа са децом у институционалним условима (од јаслица до поласка у школу); имати развијену педагошку осетљивост за све интерперсоналне односе у педагошком контексту и спремност за заједничко учење.

 • 1. дан
  • Педагогија односа
  • Однос васпитача са децом
  • пауза
  • сараднички и колегијални односи
  • пауза
  • Односи са родитељима
 • 2. дан
  • Грађење праксе засноване на односу
  • Стварање подржавајуће структуре вртића
  • пауза
  • Стварање подржавајуће културе вртића
  • пауза
  • Реструктурација
  • Рекултурација

30

дана: 2
бодова: 16

5 500,00 динара. Цена укључује трошкове доласка реализатора обуке у град/предшколску установу, хонораре за реализаторе, радни материјал за учеснике, сертификат.