Транспорт путника и робе током пандемије вируса COVID-19

Каталошки број програма: 1001  

Не

Академија струковних студија Шумадија-Одсек у Крагујевцу, Косовска бр. 8, officekg@asss.edu.rs, 034335213

Тијана Иванишевић, tijana.ivanisevic@mail.com, 0604404029, 0604404029

Тијана Иванишевић, Мастер инжењер саобраћаја, Академија струковних студија Шумадија, Одсек у КГ

Тијана Иванишевић, Мастер инжењер саобраћаја, Академија струковних студија Шумадија, Одсек у КГ; Влатко Вуковић, Магистар техничких наука, Академија струковних студија косовско метохијска,

стручни предмети у средњем стручном образовању

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Стручно усавршавање наставника средњих школа из области саобраћајног инжењерства, односно из уже области организације и технологије саобраћаја, има за циљ унапређење знања и ставова полазника, као и упознавање са новим тенденција и трендовима.

Полазници ће унапредити теоријска и практична знања, помоћу којих ће обогатити своју васпитно-образовну праксу, али ће се и упознати са проблемима и изазовима нових тенденција и трендова које је пандемија вируса COVID-19 наметнула организацији и технологији саобраћаја у целом Свету, а са којима полазници евентуално нису упознати. Посебна пажња Пројекта биће усмерена ка проблему функционисања транспортних система у градовима, са посебним освртом на концепт одрживог развоја и управљања градским транспортним системом, у току пандемију вируса COVID-19. Такође, Програма обухвата и међународне прописе и национално законодавство о радном времену посаде возила у друмском превозу, као и посебан осврт на главне узроке умора професионалних возача.

Након спроведеног програма обуке полазници ће стећи основе које ће им омогућити даљи рад и унапређење знања из области које се односе на: Улогу, значај и организацију друмског саобраћаја и транспорта у урбаним градским срединама; Негативне последице саобраћаја; Организацију транспорта путника и терета у друмског саобраћају, са посебним освртом на тренутно стање, трендове, изазове и проблеме; Промене при организацији транспорта терета и путника у друмског саобраћају, током пандемије вируса COVID-19; Радно време посаде возила у друмском превозу и тахографима – искуства и примери добре праксе; Међународне прописе и национално законодавство о радном времену посаде возила у друмском превозу; стицање искуства добре праксе у транспорту.

 • 1. дан
  • ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА У УРБАНИМ ГРАДСКИМ СРЕДИНАМА
  • ОРГАНИЗАЦИЈА ТРАНСПОРТА ПУТНИКА У ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈУ У УРБАНИМ ГРАДСКИМ СРЕДИНАМА
  • ОРГАНИЗАЦИЈА ТРАНСПОРТА ПУТНИКА У ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈУ У УРБАНИМ ГРАДСКИМ СРЕДИНАМА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ В
  • ОРГАНИЗАЦИЈА ТРАНСПОРТА ТЕРЕТА У ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈУ У УРБАНИМ ГРАДСКИМ СРЕДИНАМА
  • РАДНО ВРЕМЕ ПОСАДЕ ВОЗИЛА У ДРУМСКОМ ПРЕВОЗУ И ТАХОГРАФИМА – ИСКУСТВА И ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

30

дана: 1
бодова: 8

3 000 динара по учеснику