„Сингапурска математика – од проблема до решења“

Каталошки број програма: 437  

Не

Краљевачко друштво учитеља, Олге Јовичић Рите 1, obukakdu@gmail.com, 0641210604, 0658118029

Вјекослав Петришко, obukakdu@gmail.com, 0641210604, 0641210604

Александар Сеничић, магистар методике наставе математике, Гимназија Краљево; Биљана Сеизовић, Професор, ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево; Вјекослав Петришко, Професор, ОШ „Четврти краљевачки батаљон“

Александар Сеничић, магистар методике наставе математике, Гимназија Краљево; Биљана Сеизовић, Професор, ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево; Вјекослав Петришко, Професор, ОШ „Четврти краљевачки батаљон“

математика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

-Примена проблемске наставе у математици и сагледавање дидактичких принципа и техника рада на часу ради повећања ефикасности наставе и учења

-Оспособљавање наставника за систем рада на текстуалним задацима у седам корака (етапе у решавању проблема); -Анализа узрочно-последичне везе између одабраних метода рада и постигнућа ученика; -Повећање мотивације и успешности ученика у решавању математичких проблема.

-Наставници су оспособљени за систем рада на текстуалним задацима по корацима; -Ученици су стекли вештине: анализирања текстуалних задатака, визуализације проблема и моделом цртежа долазе до решења вођени корацима; -Повећана је успешност у решавању текстуалних математичких задатака и мотивисаност ученика за рад на текстуалним задацима; -Остваривање високог степена корелације унутар наставе математике са осталим наставним предметима.

 • 1. дан
  • 1.тема: Дидактички принципи у настави математике
  • 2.тема: Мотивација ученика за учење математике
  • 3.тема: Шта је сингапурска математика. Настанак и модели сингапурске математике
  • 4.тема: Примена математичких знања и графички прикази
  • 5.тема: Организација часа по моделу сингапурске математике

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 1 700, 00 динара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Данило Киш", Генерала Штефаника 6, Београд Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 30 3.96
2 ОШ "Младост", Гандијева 99, блок 64, Нови Београд Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 29 3.95
3 ОШ "Јован Јовановић Змај", Трг Јакаба и Комора 22, Суботица Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 18 3.99
4 ОШ "Васа Чарапић", Авалска 48а, Бели Поток Биљана Сеизовић, Вјекослав Петришко 21 3.98

Укупно учесника: 98 | Просечна оцена: 3.97