Смиље и босиље – подстицаји за интердисциплинарне часове

Каталошки број програма: 916  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907 , 026619906

Sanja Nedeljković, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026619906, 0606831905, 026619906

Јасминка Королија, доктор хемијских наука, ; Јовица Плавшић, , Десета гиманзија „Михајло Пупин“, Београд

Јасминка Королија, доктор хемијских наука, ; Јовица Плавшић, , Десета гиманзија „Михајло Пупин“, Београд ; Ана Станимировић, дипломирани етнолог и антрополог , Етнографски музеј у Београду

природне науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Општи циљ програма је обука наставника за примену интердисциплинарног приступа настави.

1)Подстаћи наставнике на међупредметну сарадњу. 2) Подстаћи учеснике програма за избор и реализацију различитих интердисциплинарних приступа теми. 3) Подстаћи наставнике да интердисциплинарну наставу користе у циљу формативне провере знања и умења ученика. 4) Дискутовати с учесницима обогаћивању програма наставних предмета темама погодним за реализацију интердисциплинарне наставе/учења.

После завршене обуке очекује се да ће учесници бити мотивисанији за примену интердисциплинарног приступа настави; Поред наведеног учесници ће бити у могућности да: -Реализују интердисциплинарни час на тему значаја и примене лековитог биља у свакодневном животу; - Препознају теме које су пригодне за примену интердисциплинарног приступа настави; - Реализују часове у сарадњи са колегама који предају различите наставне предмете; - Израде сценарио за интердисциплинарни час: - Користе интердисциплинарни приступ у настави у циљу формативног оцењивања ученика.

 • 1. дан
  • 1.Биљке у веровањима и обичајима
  • 2.Хемијска и физичка својства супстанци биљака
  • Пауза
  • 3.Траварке и врачаре
  • 4.Од биљке до корисног напитка
  • Пауза
  • 5.„Смиље и босиље“ за интердисциплинарни час у школи
  • Пауза
  • 6.Евалуација и подела уверења

30

дана: 1
бодова: 8

4.000,00 дин. по учеснику.Материјал за практичну вежбу.Блок и оловка.Награда за победника радионице.ЦД са садржајем програма.Послужење у току пауза.Уверење о стручном усавршавању.