Проширена реалност и амбијентална интелигенција у настави

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 388  

Да

ATUSS akademija - Odsek Visoka ICT, Zdravka Čelara 16, konkursi@ict.edu.rs, 0113290828

Dušan Stojanović, konkursi@ict.edu.rs, 0641771441, 0641771441

Славица Радосављевић, Доктор наука, АТУСС академија – одсек Висока ИЦТ школа

Витомир Радосављевић, Доктор наука, АТУСС академија - одсек Висока ИЦТ школа; Славица Радосављевић, Доктор наука, АТУСС академија – одсек Висока ИЦТ школа

информатика

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за уже стручну област;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за уже стручну област;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Општи циљ програма је стицање знања о технологијама проширене реалности и амбијенталне интелигенције као и могућностима употребе истих у реализацији наставе.

Специфични циљеви се огледају у стицању знања о мобилном учењу, имплементирању проширене реалности у мобилном учењу, стицању знања о паметним образовним окружењима као и имплементирању амбијенталне интелигенције у паметно образовно окружење.

По завршетку обуке, полазници знају шта су технологије проширене ралности и амбиијенталне интелигенције и знају како да их примене у сопственом наставном процесу.

 • 1. недеља
  • Мобилно учење
 • 2. недеља
  • Паметна образовна окружења
 • 3. недеља
  • Технологија проширене реалности
 • 4. недеља
  • Амбијентална интелигенција

30

недеља: 4
бодова: 23

Цена по полазнику је 4200 динара бруто. У цену су урачунати хонорари за предаваче, материјали за полазнике и пратећи трошкови реализацију обуке (хостинг, одржавање платформе, издавање уверења).