Пет корака до ефикасне наставе

Каталошки број програма: 665  

Не

Друштво учитеља Крушевца, Југовићева 11, Крушевац, blagoivana@gmail.com, 0691217821, 0648480700

Ивана Благојевић, blagoivana@gmail.com, 037401641, 0648480700

Зденка Миливојевић, MA образовних политика, ОШ „ Митрополит Михаило“ Соко Бања; Ивана Благојевић, професор разредне наставе, ОШ “Страхиња Поповић” Дворане

Зденка Миливојевић, MA образовних политика, ОШ „ Митрополит Михаило“ Соко Бања; Марко Богићевић, Дипломирани инжењер информатике, ОШ „ Митрополит Михаило“; Анита Перић, Професор разредне наставе, ОШ “Деспот Стефан” Горњи Степош; Ивана Благојевић, професор разредне наставе, ОШ “Страхиња Поповић” Дворане

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Подизање ефикасности настaвe оснаживањем наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе, а путем развоја општих и међупредметних компетенција ученика.

Разумевање појма и значаја ефикасне наставе за унапређење ученичких постигнућа. Упознавање пет корака који доприносе ефикасној настави. Разумевање значаја повезаности општих и међупредметних компетенција за ефикасну наставу. Оспособљавање полазника за унапређење наставног процеса применом нових технологија. Подстицање међупредметне сарадње и међупредметног повезивања као предуслова за ефикасну наставу Оспособљавање полазника да планирају и реализују ефикасну наставу усмерену на развој општих и међупредметних компетенција.

Учесници ће бити оспособљени да разумеју појам и значаја ефикасне наставе за унапређење ученичких постигнућа, као и моделе који доприносе ефикасној настави. Схватиће значаја повезаности општих и међупредметних компетенција,као и исхода у осмишљавању активности ученика. Унапредиће вештине да креирају задатке који ангажују различите врсте мишљења и ефикасно процењују оствареност предвиђених исхода. Биће оспособљени да планирају и реализују ефикасну наставу усмерену на развој општих и посебних компетенција и да применом нових технологија осмисле квалитетне активности у циљу унапређење наставног процеса. Професионална размена ће подстаћи међупредметну сарадњу и повезивање у циљу ефикасне наставе и даљег напредовања ученика.

 • 1. дан
  • Први корак-Увод у тему ефикасна настава
  • Други корак- Компетенције, чему то?
  • Пауза
  • Трећи корак- Компетенције и исходи у ефикасној настави
  • Пауза
  • Четврти корак-Подршка ефикасној настави, технологија
  • Пауза
  • Пети корак- Моделовање наставе,професионална размена
  • Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1500,00

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 OS ,,Vuk Karadzic" Pozarevac Зденка Миливојевић, Ивана Благојевић 20 3.98

Укупно учесника: 20 | Просечна оцена: 3.98