Дигитално учење – занимљивији час и трајније знање

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 511  

Да

Удружење физичара Омега, Ниш, Војводе Путника 50/11, 18000 Ниш, juga.fizika@gmail.com, 069756494

Ана Живковић, enastava018@gmail.com, 0641621773, 0641621773

Ана Живковић, дипломирани филолог за енглески језик , ОШ „Чегар“ Ниш; Наташа Стојановић, дипломирани филолог за српскохрватски ј., ОШ "Иван Горан Ковачић", Нишка Бања

Ана Живковић, дипломирани филолог за енглески језик , ОШ „Чегар“ Ниш; Наташа Стојановић, дипломирани филолог за српскохрватски ј., ОШ "Иван Горан Ковачић", Нишка Бања

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање дигиталних компетенција полазника и оспособљавање за креирање, примену и дељење различитих дидактичко-методичких материјала помоћу одабраних веб-алата.

Оспособљавање полазника за креирање интеркативних лекција и задатака у одабраним веб-алатима; Оспособљавање полазника за коришћење креираних лекција на часу као и за праћење и вредновање рада ученика у реалном времену; Оспособљавање полазника за планирање и реализацију наставне јединице уз функционалну примену једног или више изучаваних веб-алата.

На крају обуке, полазници ће умети да користе одабране веб-алате помоћу којих ће креирати занимљиве интерактивне лекције. Научиће како да користе припремљене лекције на часу, како да управљају лекцијом и прате рад ученика у реалном времену. Одабрани алати помажу наставнику да лакше прати и анализира напредак ученика, да брже даје ученику повратну информацију и да диференцира наставу.

 • 1. недеља
  • Интерактивне дигиталне лекције
  • Израда дигиталне лекције
  • Дискусија о дигиталним лекцијама
 • 2. недеља
  • Интерактивни задаци
  • Израда интерактивних задатака
  • Дискусија о радовима насталим током 2.недеље
 • 3. недеља
  • Дигитални радни листови
  • Израда дигиталних радних листова
  • Дискусија о радовима насталим у 3. недељи
 • 4. недеља
  • Апликације за подршку учењу
  • Израда едукативних игрица
  • Испробавање радова насталих у 4. недељи и дискусија
 • 5. недеља
  • Завршни рад

45

недеља: 5
бодова: 34

3.000 динара по учеснику. За организоване групе од најмање 15 полазника, цена 2.500 дин. по полазнику. У цену су укључени сви трошкови (хонорари реализаторима, административни трошкови)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ана Живковић, Наташа Стојановић 24 3.66

Укупно учесника: 24 | Просечна оцена: 3.66