Реализација методе студије случаја кроз проблемску наставу

Каталошки број програма: 447  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Жолт Коња, , ; Вишња Исидора Дивилд Жежељ, , ; Тања Калинић, ,

Жолт Коња, , ; Вишња Исидора Дивилд Жежељ, , ; Тања Калинић, , ; Даниела Нећак, ,

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Професионално оснаживање наставника за примену савремених наставних метода кроз проблемску наставу; развијање дигиталних компетенција за примену методе студије случаја при реализацији проблемске и истраживачки орјентисане наставе.

Упознавање наставника са карактеристикама и појмом проблемске наставе; оспособљавање наставника за коришћење различитих наставних метода које подстичу истраживачки рад и проблемски оријентисану наставу; оспособљавање наставника да користе методу студије случаја у проблемској настави. Оспособљавање наставника да користе напредне веб алате којима се успешно могу презентовати резултати рада у проблемској настави. Оспособљавање наставника да изаберу адекватне проблемске и истраживачке задатаке.

Наставници ће бити оспособљени да спроводе програмски и истраживачки орјентисану наставу, у којој се ученици уче самосталном раду, која код њих развија критичко мишљење и доприноси стварачком и и кретивном раду. Кроз решавање проблема, ученици ће се се приближити реалним (животним и професионалним) ситуацијам, продубиће своја знања и развијати менталне способности. Наставници ће бити оспособљени за избор и примену одговарајућих наставних метода и облика наставног рада са посебним акцентом на методу студије случаја. После завршеног програма наставници ће бити обучени за примену веб алата за сараднички рад ученика на резултатима проблемске наставе.

  • 1. дан
    • Појам и значај проблемске наставе
    • Појам истраживачки орјентисане наставе
    • Метода студије случаја
    • Примена веб алата у проблемски и истраживачки орјентисаној настави

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.