Водич за израду тестова знања

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 485  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Елена Спасић Митрановић, , Економско-трговинска школа Бор; Соња Стаменковић, , Економско-трговинска школа Бор

Елена Спасић Митрановић, , Економско-трговинска школа Бор; Соња Стаменковић, , Економско-трговинска школа Бор

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Развијање компетенција наставника за спровођење процеса оцењивања путем тестова знања. Оспособљавање полазника да кроз примену тестова знања остваре објективно праћење и вредновање ученичких постигнућа уз проверу различитих когнитивних нивоа знања.

Упознавање са правним прописима у вези са применом тестова у оцењивању. Упућивање на значај и карактеристике тестирања као једног од начина оцењивања. Указивање на значај Блумове таксономије приликом креирања задатака. Упознавање са свим фазама у поступку креирања теста. Оспособљавање за израду различитих облика и типова задатака у складу са препорукама за формулисање. Оспособљавање за састављање јасног и прецизног кључа теста и бодовне скале. Упућивање на значај анализе резултата тестирања у процесу праћења и подстицања развоја ученика

Полазници знају постојеће законске прописе који регулишу употребу тестова на часовима. Полазници су оспособљени да: - састављају различите облике и типове задатака, уочавају њихове карактеристике и различите могућности примене, - креирају тест који испуњава метријске карактеристике, са одговарајућим бројем и структуром задатака, - креирају кључ за бодовање, састављају бодовну скалу и врше анализу резултата теста.

  • 1. недеља
    • Задатак као основа за тест
  • 2. недеља
    • Креирање и реализација тестова

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 28 3.98
2 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 5 4
3 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 6 3.97
4 Елена Спасић Митрановић, Соња Стаменковић 7 3.99

Укупно учесника: 46 | Просечна оцена: 3.99