„Чаробни свет музике” – обука учитеља за рад са одељењским хором

Каталошки број програма: 1007  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 0113348384, 0641110074

Гордана Илић, Доктор наука, МШ „Јосиф Маринковић“ Београд

Гордана Илић, Доктор наука, МШ „Јосиф Маринковић“ Београд; Снежана Радивојша, , ОШ “Ђуро Стругар“ Нови Београд

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Осавремењaвање и унапређивање професионалних компетенција наставника за рад са одељењским хором од I до IV разреда основне школе.

Стицање нових знања о заступљености активности певање у Наставном програму, одабраној уџбеничкој и другој стручној литератури за ученике млађих разреда основне школе - предмет Музичка култура; - стицање нових знања и вештина, кроз теоријски и практичан рад, о основним елементима технике хорског дириговања, вокалној техници и интерпретацији; - упознавање полазника са иновационим методичким поступком за рад у области мелодика; - теоријско и практично упознавање полазника са иновативним методичким поступком за обраду песме по слуху и према запису.

По завршетку обуке очекује се квалитетнија припрема наставника за рад са одељењским хором, јачање мотивације за рад и даље стручно усавршавање, повећана жеља за активним извођењем вокалне музике, као и јавним представљањем резултата рада у оквиру активности певање.

 • 1. дан
  • Место и значај активности певање у Наставном програму
  • Иновациони методички поступци за обраду песме по слуху и према запису
  • Рад на вокалној техници
  • Представљање и рад на иновационом методичком поступку за рад у области мелодика.
  • Практичан рад на вокалној техници од стране полазника
  • Израда и приказ припреме за час

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, минималан број у групи је 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 55.000,00 динара. У цену је урачунат радно-потрошни материјал, надокнада реализаторима и њихови путни трошкови до укупно пређених 500 км. За веће удаљености и евентуалне потребе смештаја реализатора накнадно се утврђује додатни износ настао као трошак у конкретном случају.