Како да подучавамо брзо, ефикасно и лако

Каталошки број програма: 564  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Ивица Жупањац, , ОШ,,Милун Ивановић”, Ушће ; Снежана Милојковић, Maстер образовних политика, ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште; Јасмина Стојковић, спец.мет.наст.математике,мастер учитељ, ОШ ,,Краљ Александар I" Нови Београд

Ивица Жупањац, , ОШ,,Милун Ивановић”, Ушће ; Ивана Бојић, Мастер учитељ, ОШ „Надежда Петровић“ Нови Београд; Снежана Милојковић, Maстер образовних политика, ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оснаживање наставника да иновирају наставни процес применом технологије, експеримента и игре ради подстицања ученичке мотивације за бољим постигнућима.

- Подстицање наставника да иновирају наставни процес и свој рад прилагоде психофизичким карактеристикама ученика, ради унапређивања квалитета наставе и учења. - Оспособљавање наставника да сагледају како примена технологије утиче на знање ученика. - Оспособљавање наставника да експеримент користе као алат за подстицање критичког мишљења и стицање функционалних знања. - Подстицање креативности наставника за примену ИКТ-а у настави.

Полазник је оспособљен да: - квалитетније и креативније изводи наставу обогаћену иновацијама, користећи технологију; - користи експеримент и игру у настави у циљу подстицања мотивације код ученика и бољих постигнућа; - схвата утицај технологије на ангажовање ученика; - осмишљава и креира хибридни час; - користишћење адекватне игре и технологије у настави у циљу остваривања исхода и бољих постигнућа ученика; - брзо, лако и ефикасно учи и подучава.

 • 1. дан
  • Парадигма наставе 21. века
  • Утицај технологије на ангажовање ученика и узвајање знања
  • Пауза
  • Хибридна настава као кључ успеха
  • Пауза
  • Експеримент у настави
  • Учење кроз игру-сигуран пут до успеха
  • Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.900,00 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаји реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Милан Ђ. Милићевић" Боривоја Стевановића 27а, Београд Ивица Жупањац, Снежана Милојковић 16 3.94
2 ОШ "Краљ Александар I" Алексиначких рудара 22, Београд Ивица Жупањац, Снежана Милојковић 19 3.98
3 ОШ "Краљ Александар I" Алексиначких рудара 22, Београд Ивица Жупањац, Снежана Милојковић 24 4
4 ОШ "Херој Иван Мукер", Војводе Степе 20, Смедеревска Паланка Ивица Жупањац, Снежана Милојковић 27 3.99
5 ОШ "Драгољуб Илић" Драчић Ивица Жупањац, Снежана Милојковић 23 4
6 ОШ "Драгољуб Илић" Драчић Ивица Жупањац, Снежана Милојковић 17 4
7 ОШ "Стефан Немања" Студеница Ивица Жупањац, Снежана Милојковић 30 3.99
8 ОШ "Момчило Поповић Озрен" Глождачки венац 23а, Параћин Ивица Жупањац, Снежана Милојковић 30 4
9 ОШ "Момчило Поповић Озрен" Глождачки венац 23а, Параћин Ивица Жупањац, Снежана Милојковић 28 3.99
10 ОШ "Лаза Костић" Милентија Поповића 72, Нови Београд Ивица Жупањац, Снежана Милојковић 24 3.99
11 ОШ "Лаза Костић" Милентија Поповића 72, Нови Београд Ивица Жупањац, Снежана Милојковић 26 3.98
12 ОШ "Бранко Радичевић" Рудничка 9, Голубац Ивица Жупањац, Снежана Милојковић 30 4

Укупно учесника: 294 | Просечна оцена: 3.99