Како да подучавамо брзо, ефикасно и лако

Каталошки број програма: 564  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Ивица Жупањац, , ОШ,,Милун Ивановић”, Ушће ; Снежана Милојковић, Maстер образовних политика, ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште; Јасмина Стојковић, спец.мет.наст.математике,мастер учитељ, ОШ ,,Краљ Александар I" Нови Београд

Ивица Жупањац, , ОШ,,Милун Ивановић”, Ушће ; Ивана Бојић, Мастер учитељ, ОШ „Надежда Петровић“ Нови Београд; Снежана Милојковић, Maстер образовних политика, ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оснаживање наставника да иновирају наставни процес применом технологије, експеримента и игре ради подстицања ученичке мотивације за бољим постигнућима.

- Подстицање наставника да иновирају наставни процес и свој рад прилагоде психофизичким карактеристикама ученика, ради унапређивања квалитета наставе и учења. - Оспособљавање наставника да сагледају како примена технологије утиче на знање ученика. - Оспособљавање наставника да експеримент користе као алат за подстицање критичког мишљења и стицање функционалних знања. - Подстицање креативности наставника за примену ИКТ-а у настави.

Полазник је оспособљен да: - квалитетније и креативније изводи наставу обогаћену иновацијама, користећи технологију; - користи експеримент и игру у настави у циљу подстицања мотивације код ученика и бољих постигнућа; - схвата утицај технологије на ангажовање ученика; - осмишљава и креира хибридни час; - користишћење адекватне игре и технологије у настави у циљу остваривања исхода и бољих постигнућа ученика; - брзо, лако и ефикасно учи и подучава.

 • 1. дан
  • Парадигма наставе 21. века
  • Утицај технологије на ангажовање ученика и узвајање знања
  • Пауза
  • Хибридна настава као кључ успеха
  • Пауза
  • Експеримент у настави
  • Учење кроз игру-сигуран пут до успеха
  • Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.900,00 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаји реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Милан Ђ. Милићевић" Боривоја Стевановића 27а, Београд Ивица Жупањац, Снежана Милојковић 16 3.94
2 ОШ "Краљ Александар I" Алексиначких рудара 22, Београд Ивица Жупањац, Снежана Милојковић 19 3.98
3 ОШ "Краљ Александар I" Алексиначких рудара 22, Београд Ивица Жупањац, Снежана Милојковић 24 4
4 ОШ "Херој Иван Мукер", Војводе Степе 20, Смедеревска Паланка Ивица Жупањац, Снежана Милојковић 27 3.99

Укупно учесника: 86 | Просечна оцена: 3.98