УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) - Школски програм за конструктивно решавање сукоба

Каталошки број програма: 207  

Не

Удружење Група Мост, Угриновачки пут 25. део бр.19.11080 Земун, Србија, Београд, grupa.most@gmail.com, 0645550229

Снежана Лазаревић, sneza.lazarevic@gmail.com, , 0645550229

Милена Јеротијевић, Дипломирани психолог , Група МОСТ; Сњежана Мрше, Дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ, Београд

Милена Јеротијевић, Дипломирани психолог , Група МОСТ; Гордана Ђигић, доктор психолшких наука, Филозофски факултет у Нишу; Сања Милорадовић, , Републички завод за социјалну заштиту; Љиљана Симић, , ОШ "Милан Муњас" Уб; Данијела Петровић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет; Vojislava Tomic Radivojsa, Diplomirani psiholog, Vojislava Tomic Radivojsa pr Anemona; Љиљана Радовановић Тошић, Дипломирани психолог, ; Сњежана Мрше, Дипл. психолог и мастер мировних студија, Група МОСТ, Београд; Зорица Димитријевић, Дипломирана социјална радница , пензионер

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Промовисање вредности мира, ненасиља, сарадње и толеранције. Превенција насилничких понашања младих, заснована на способности разумевања себе и других и предвиђања последица ризичних поступака.

1. Учење модела ненасилног решавања сукоба и овладавање техникама конструктивног социјалног понашања. 2. Јачање групне кохезивности и духа поверења, сарадње и уважавања. 3. Заснивање ауторитета наставника на професионалној компетенцији, поверењу и поштовању.

До краја обуке учесници ће • Разумети природу сукоба, а посебно феномен ескалације сукоба и фазе кроз које он неминовно пролази ако се њиме неправилно управља • познавати различите стилове управљања сукобом и пресудну важност подстицања и изграђивања сарадње (заједничког решавања проблема) • познавати технике активног слушања, асертивног реаговања и ЈА-порука, мапирања потреба и страховања • бити у стању да се ставе у улогу других, а осебно улогу деце и родитеља (децентрација) и тиме подрже конструктивно социјално понашање других актера образовања • разумети да је неопходно да се сукоб преоквири из почетних позиција „или... или“ у позицију „и... и“ како би се омогућило решавање сукоба на интегративан начин (у коме сви побеђују).

 • 1. дан
  • 1. Увод у обуку
  • 2. Парадоксална природа сукоба
  • 3. Динамика сукоба и фазе ескалације сукоба
  • 4. Од чега зависи понашање у сукобу
  • 5. Активно слушање
  • 6. Асертивност
  • 7. Неоптужујуће поруке
 • 2. дан
  • 1. Искуство сукоба
  • 2. Децентрација
  • 3. Мапирање потреба / страховања и преоквиравање сукоба
  • 4. Евалуација програма и затварање обуке

26

дана: 2
бодова: 16

3.500,00 динара У цену су укључени: путни трошкови, смештај и хонорари за две водитељке обуке, као и сви доприноси предвиђени законом.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Младеновац, ОШ "Коста Ђукић", Краља Петра Првог 339 Милена Јеротијевић, Сњежана Мрше 28 3.97

Укупно учесника: 28 | Просечна оцена: 3.97