Школски електронски часопис у служби креативности ученика

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 340  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Ивица Жупањац, , ОШ,,Милун Ивановић”, Ушће ; Александра Ристић, , Машинско-електротехничка школа Бор; Олга Милићевић, , ПУ „Наша радост”

Ивица Жупањац, , ОШ,,Милун Ивановић”, Ушће ; Александра Ристић, , Машинско-електротехничка школа Бор; Олга Милићевић, , ПУ „Наша радост”

изборни и факултативни предмети

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за сарадњу и заједништво;
директор/помоћник директора - компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање учесника за израду и примену е-часописа као дидактичко – методичког материјала у настави и алата за комуникацију и сарању.

Уочавање важности информатичке писмености за унапређење наставе. Оспособљавање учесника да рачунар и интернет користе као алат за подстицање мотивације ученика, развијање креативности и стицање вештина. Оспособљавање учесника за израду и објављивање е-часописа као инструмента за комуникацију и сарадњу са колегама, родитељима и локалном заједницом. Развијање способности учесника за реализовање наставе у којој ће активност ученика бити савремена, истраживачка и што практичнија. Практично овладавање дигиталним техникама за креирање електронског часописа.

По завршетку обуке полазници ће бити оспособљени да: - самостално креирају електронски школски часопис као дидактичко – методичко средство за наставу, - да креирају садржаје за е-часопис, формирају рубрике, обрађују фотографије и да користе широк спектар ИКТ алата, - реализују квалитетније часове и наставне активности, - креирају е-часопис за комуникацију и сарадњу са колегама, родитељима и локалном заједницом

  • 1. недеља
    • Интернет новинарство у образовно васпитној установи
  • 2. недеља
    • Креирање и објављивање електонског часописа

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ивица Жупањац, Александра Ристић 9 3.97
2 Ивица Жупањац, Александра Ристић 5 3.98
3 Ивица Жупањац, Александра Ристић 15 3.97
4 Ивица Жупањац, Александра Ристић 8 4
5 Ивица Жупањац, Олга Милићевић 10 3.97
6 Ивица Жупањац, Олга Милићевић 3 4
7 Ивица Жупањац, Олга Милићевић 9 4
8 Ивица Жупањац, Олга Милићевић 4 4
9 Ивица Жупањац, Олга Милићевић 8 4

Укупно учесника: 71 | Просечна оцена: 3.99