Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада тима за каријерно вођење и саветовање / професионалну оријентацију

Каталошки број програма: 195  

Не

Фондација Темпус, Жабљачка 12, info@tempus.ac.rs, 0113342430

Ивана Вулић Шимшић, info@tempus.ac.rs, 0113342430, 0113342430

Ивана Вулић Шимшић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Рамона Станојевић, Мастер, Фондација Темпус; Ружица Маџаревић, Дипломирани мастер психолог, Euroguidance центар, Фондација Темпус; Тамара Костић, мастер, Фондација Темпус; Марко Банковић, професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Софија Петровић Ђемиџић, Мастер професор језика и књижевности, Фондација Темпус – Europass центар

Ивана Вулић Шимшић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Рамона Станојевић, Мастер, Фондација Темпус; Ружица Маџаревић, Дипломирани мастер психолог, Euroguidance центар, Фондација Темпус; Тамара Костић, мастер, Фондација Темпус

васпитни рад

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређење планирања и реализације активности каријерног вођења и саветовања (КВиС) односно професионалне оријентације (ПО), првенствено кроз унапређење рада тимова за КВиС/ПО у складу са стандардима програма у оквиру стандарда услуга КВиС.

Утврђивање и примена знања о појмовима: каријера, вештине управљања каријером (ВУК) и активности и услуге каријерног вођења и саветовања Препознавање значаја тима за КВиС/ПО и улоге наставника и стручних сарадника у активностима тима Упознавање са елементима процеса организације рада тима за КВиС/ПО и то: o дефинисање циљева и одређивање исхода, o процена остварљивости циљева у односу на капацитете установе у текућој школској години, o осмишљавање задатака и активности тима, o одређивање динамике, реализатора, сарадника и потребних ресурса за реализовање планираних активности, o планирање евалуације и начина превазилажења баријера у раду. Развој и унапређење плана активности тима за КВиС/ПО за текућу школску годину.

- Полазници увиђају значај активности КВиС/ПО за развој вештина управљања каријером код ученика - Полазници идентификују своју улогу у активностима тима за КВиС/ПО и препознају след корака у планирању и реализацији сопствених и/или активности тима - Полазници умеју да: o дефинишу циљеве и исходе КВиС активности, o процене сопствене и капацитете установа за реализовање активности КВиС/ПО, o одреде реалистичну динамику реализације, o осмисле циљане задатке и активности, o препознају потенцијалне баријере и осмисле начине за њихово превазилажење - Полазници познају начине остваривања сарадње и мотивисања колега, родитеља, партнера да се укључе у активности КВиС/ПО

 • 1. дан
  • Увод – одређење кључних појмова у области КВиС
  • Пауза
  • Елементи процеса планирања КВиС активности
  • Пауза за послужење
  • Унапређење планирања активности КВиС/ПО – одређивање приоритетних области за развој тима
  • Унапређење планирања активности КВиС/ПО - осмишљавање модела решења
  • Пауза
  • Завршна активност - Дефинисање личног акционог плана за унапређење планирања активности КВиС/ПО

30

дана: 1
бодова: 8

Учешће је бесплатно.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Фондација Темпус, Жабљачка 12, Београд Ивана Вулић Шимшић, Рамона Станојевић 13 3.98
2 Гимназија Смедерево, Улица слободе бр. 3, Смедерево Ивана Вулић Шимшић, Рамона Станојевић 10 3.8

Укупно учесника: 23 | Просечна оцена: 3.89