Вредновање и праћење ангажовања и постигнућа ученика као компонента демократских односа у учионици

Каталошки број програма: 486  

Не

Креативна педагогија , Косовска 77 Пожаревац, kreativnapedagogija@gmail.com, 012523290

Живкица Ђорђевић, zizipo77@hotmail.com, 012523290, 0658918467

Наташа Берић, Високо образовање, Пожаревачка гимназија

Живкица Ђорђевић, Специјализација из школске педагогије, Удружење "Креативна педагогија"; Наташа Берић, Високо образовање, Пожаревачка гимназија; Радиша Ђорђевић, /, Образовни форум; Нада Јелић, Специјалиста-инжењер прехрамбене технол , Пољопривредна школа са домом ученика Пожаревац; Милош Јеремић, , Пожаревачка гимназија

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Обука наставника о значају формативног приступа праћењу и вредновању ученичких постигнућа за ојачавање личности ученика и подизање њиховог нивоа свести о сопственом напредовању кроз рад на трансверзалним компетенцијама за демократију.

- Упознавање наставника са новим достигнућима у Европи у области образовања и демократских односа у учионици - трансверзалне компетенције за демократију (TASKs for democracy - Савет Европе) - Подизање нивоа свести наставника о важности социјализације и сарадње у укупном образовном процесу, нарочито у вредновању и праћењу ученичких образовних постигнућа - Подизање нивоа свести наставника о капацитету процеса праћења и оцењивања за маргинализацију осетљивих група и појединаца и ометања напретка ученика и развијање метода и техника у циљу избегавања такве праксе

По завршетку обуке учесници су оспособљени да разумеју и користе појам трансверзалних компетенција за демократију у свом образовном контексту, оспособљени да критички промишљају о процесу вредновања и праћења ученичких постигнућа и да унапређују сопствену праксу праћења и вредновања и остваре бољи однос са ученицима и родитељима.

 • 1. дан
  • Трансверзалне компетенције за демократију - појам и значај у нашем образовном контексту
  • Пауза
  • Примена и развијање свести о месту трансверзалних компетенција за демократију у нашем контексту
  • Пауза
  • Оцењивање кроз призму трасверзалних ставова, вештина и знања
  • Пауза
  • FEEDBACK - давање повратне информације и извештавање о напретку
  • Пауза
  • Завршна евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара, што обухвата: презентовање програма, уговарање обука, припрема, реализација семинара, издавање уверења, обрада података, слање извештаја, комуникација ради евалуације програма са учесницима, пружање подршке учесницима након семинара за унапређивање рада, путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа "Доситеј Обрадовић", улица Јована Шербановића 10, Пожаревац Живкица Ђорђевић, Наташа Берић 16 3.94

Укупно учесника: 16 | Просечна оцена: 3.94