Диференцирани рад у групи према нивоима постигнућа ученика

Каталошки број програма: 516  

Не

Краљевачко друштво учитеља, Олге Јовичић Рите 1, obukakdu@gmail.com, 0641210604, 0658118029

Вјекослав Петришко, obukakdu@gmail.com, 0641210604, 0641210604

Владан Сеизовић, Професор педагогије, Школска управа Краљево; Биљана Сеизовић, Професор, ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево; Вјекослав Петришко, Професор, ОШ „Четврти краљевачки батаљон“; Јелена Радосављевић, Дипломирани психолог, ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево

Биљана Сеизовић, Професор, ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево; Вјекослав Петришко, Професор, ОШ „Четврти краљевачки батаљон“; Јелена Радосављевић, Дипломирани психолог, ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Примена диференциране наставе према нивоима постигнућа ученика и креирање различитих модела диференцираног рада у групи ради повећање ефикасности наставе и напредовања ученика.

- Планирање и реализовање различитих модела диференциране наставе; - Усвајање и примена различитих модела групног рада; - Уважавање Блумове таксономије при креирању задатака за ученике различитог нивоа постигнућа; - Оспособљавање наставника за моделовање диференцираних задатака; - Повећање мотивације и успешности ученика.

Наставници су оспособљени да планирају и реализују различите моделе диференциране наставе и да примене у пракси одговарајуће моделе групног рада; -Наставници су спремни да ангажују ученике путем различитих наставних модалитета; -Наставници поштују степен спремности сваког ученика подржавајући његов развој; -Наставници су усвојили различите стратегије које им помажу да се фокусирају на појединце и мање групе ученика; -Наставник ставља у фокус ученика, а не задатак; -Наставници умеју да моделују диференциране задатке уважавајући очекиване исходе, стандарде и нивое постигнућа ученика;

 • 1. дан
  • 1. Школа постоји због ученика
  • 2.тема: Осврт на појмовно одређење и поделу облика рада
  • 3.тема: Врсте групног рада
  • 4.тема: Врсте задатака за рад у групи
  • 5.тема: Диференцирање и нивои постигнућа
  • 6.тема: Модели диференцираног групног рада

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 1 700, 00 динара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Јован Поповић", Маријане Грегоран 62, Београд Биљана Сеизовић, Јелена Радосављевић 27 3.92

Укупно учесника: 27 | Просечна оцена: 3.92