Развијање активности професионалне оријентације (ПО) у основној школи

Каталошки број програма: 156  

Не

Фондација Темпус, Жабљачка 12, info@tempus.ac.rs, 0113342430

Ивана Вулић Шимшић, info@tempus.ac.rs, 0113342430, 0113342430

Милица Миловановић, Дипломирани психолог, Фондација Темпус; Рамона Станојевић, Мастер, Фондација Темпус; Ружица Маџаревић, Дипломирани мастер психолог, Euroguidance центар, Фондација Темпус; Марко Банковић, професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус

Аница Тричковић, , ОШ “Топлички хероји”, Житорађа; Милица Миловановић, Дипломирани психолог, Фондација Темпус; Рамона Станојевић, Мастер, Фондација Темпус; Ружица Маџаревић, Дипломирани мастер психолог, Euroguidance центар, Фондација Темпус; Весна Костић, Дипломирани историчар, ОШ „Јован Дучић“; Јелена Муцић, Дипломирани хемичар, ОШ „Јован Дучић“; Милена Мирић, Мастер психолог, Предшколска установа "Дедикс Кидс"; Марина Бунчић, Дипломирани психолог – педагог, Основна школа „Милан Ракић“

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника основних школа у области професионалне оријентације (ПО) како би могли да реализују активности ПО на основу примера уз прилагођавање узрасту, потребама ученика и одликама школског окружења.

· Упознавање са појмом ПО и другим основним појмовима у овој области · Припрема учесника за спровођење активности ПО, било према приказаним примерима активности, било кроз прилагођавање одликама ученика и школског окружења · Подршка учесницима за препознавање значаја активности ПО за прелазак на наредни ниво образовања. Познавање осталих услуга у заједници на које могу упутити ученике за активности ПО · Упознавање са додатним ресурсима на националном и европском нивоу који служе даљем професионалном усавршавању наставника и стручних сарадника за тему ПО

Након обуке учесници: · разумеју појам професионалне оријентације и сродне појмове (каријерно вођење и саветовање, информисање, каријера и сл.). · познају националне стратешке и законске оквире у области ПО као и документе. · познају националне и европске ресурсе у области ПО које могу користити у раду или на које могу упутити ученике. · бирају и прилагођавају активности на основу примера тако да одговарају узрасту и потребама њихових ученика и одликама школског окружења. · познају начине и ресурсе за професионално усавршавање у области професионалне оријентације учитеља, наставника и стручних сарадника. · познају важне актере ПО у својој заједници са којима могу да успоставе сарадњу приликом извођења активности.

 • 1. дан
  • Професионална оријентација у основној школи: основни појмови и ресурси за наставнике и ученике
  • Пауза
  • Активности професионалне оријентације у основној школи
  • Пауза за послужење
  • Осмишљавање активности професионалне оријентације за ученике основних школа
  • Пауза
  • Завршна дискусија, питања и одговори о ПО. Ресурси за даље стручно усавршавање учесника

30

дана: 1
бодова: 8

Учешће на обуци је бесплатно.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Фондација Темпус, Жабљачка 12, Београд Рамона Станојевић, Марина Бунчић 15 3.92
2 Основна школа ”Јован Јовановић Змај”, Ратарска 5, Сремска Митровица Рамона Станојевић, Весна Костић 15 3.98
3 Основна школа ,,Вук Караџић”, Београдска 2, Ниш Аница Тричковић, Рамона Станојевић 14 3.92
4 Основна школа ,,Јован Поповић”, Балканска 56, Крушевац Рамона Станојевић, Јелена Муцић 18 3.97

Укупно учесника: 62 | Просечна оцена: 3.95