Дигитални постер у функцији унапређивања систематизације наставних садржаја

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 505  

Да

Агенција за едукацију и услуге „Учасофт“, Светог Саве 9В, 15317 Доња Борина, ucasoft@ucasoft.rs, 0157796808, 0644558411

Душан Станковић, dusan.stankovic@ucasoft.rs, 0157796808, 0644558411

Александра Станковић, магистар дидактичко-методичких наука, Средња школа М. Зворник ОШ „Браћа Рибар“ Д. Борина

Душан Станковић, доктор наука – методика разредне наставе, Основна школа „Браћа Рибар“, Доња Борина; Александра Станковић, магистар дидактичко-методичких наука, Средња школа М. Зворник ОШ „Браћа Рибар“ Д. Борина

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за израду дигиталних постера и њихову примену у систематизацији наставних садржаја.

Разумевање појма, значаја и функција систематизације наставних садржаја. Разликовање критеријума према којима се одређује врста систематизације. Упознавање са хронолошком, узрочно-последичном и систематизацијом на основу квалитета. Разумевање сврхе систематизације наставних садржаја. Уочавање положаја наставника и ученика током систематизације садржаја. Дефинисање појмова традиционалног и дигиталног постера. Разумевање значаја традиционалног и дигиталног постера у настави и систематизацији наставних садржаја. Упознавање са врстама дигиталних постера. Упознавање са правилима за израду дигиталног постера. Планирање и израда дигиталног постера у веб алату Canva. Примена дигиталног постера у систематизацији наставних садржаја.

По завршетку обуке наставници ће бити у стању да: -разумеју појам, значај и функције систематизације; -разликују критеријуме према којима се одређује врста систематизације; -разликују хронолошку, узрочно-последичну и систематизацију на основу квалитета; -објасне сврху систематизације; - објасне улогу наставника и ученика током систематизације; -дефинишу појам традиционалног и дигиталног постера; - објасне значај традиционалног и дигиталног постера у систематизацији; -разликују врсте дигиталних постера; -опишу садржај и структуру различитих дигиталних постера; -примењују правила за израду дигиталног постера; -планирају и израђују дигитални постер у веб алату Canva; -примењују дигитални постер у систематизацији наставних садржаја

 • 1. недеља
  • Појам, значај и функције систематизације наставних садржаја
  • Врсте систематизације
  • Дигитални постер као дидактичко средство за систематизацију наставних садржаја
  • Савети за израду дигиталног постера
 • 2. недеља
  • Израда дигиталног постера у веб алату Canva
 • 3. недеља
  • Завршни задатак - Израда дигиталног постера

45

недеља: 3
бодова: 24

Цена по учеснику износи 3 000,00 динара. Цена укључује надокнаде за реализаторе и трошкове организације обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Душан Станковић, Александра Станковић 35 3.98
2 Душан Станковић, Александра Станковић 23 4
3 Душан Станковић, Александра Станковић 4 3.95
4 Душан Станковић, Александра Станковић 21 3.96
5 Душан Станковић, Александра Станковић 9 3.91

Укупно учесника: 92 | Просечна оцена: 3.96