Учење и настава страних језика кроз повезивање нејезичких и језичких предметних садржаја

Каталошки број програма: 973  

Не

Фондација Темпус, Жабљачка 12, info@tempus.ac.rs, 0113342430

Ивана Вулић Шимшић, info@tempus.ac.rs, 0113342430, 0113342430

Милијана Радић, Мастер дидактике страних језика, Фондација Темпус

Драгана Стефановић, професор енглеског jeзика и књижевности, Гимназија "Таковски устанак" и ОШ "Свети Сава"; Милијана Радић, Мастер дидактике страних језика, Фондација Темпус; Јасмина Милићевић, Дипломирани филолог, Основна школа ''Олга Милошевић''; Маја Хаџић, професор енглеског језика и књижевности, Основна школа „Васа Чарапић”, Београд; Јелена Мишковић, дипломирани професор француског језика, ОШ “Свети Сава”, Гимназија “Tаковски устанак”

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређење компетенција наставника за повезивање садржаја страних језика са другим предметима и за сарадњу са колегама наставницима ради остваривања интегративног приступа настави.

Специфични циљеви овог семинара односе се на подршку развоју компетенција учесника обуке за: • Остваривање корелација међу предметним садржајима и практиковање приступа интегрисаног учења нејезичких садржаја и страног језика. • Остваривање сарадње у контексту интегративног приступа настави на нивоу школе. • Препознавање свих тачака међупредметног додира и њихово смислено повезивање. • Коришћење ресурса као подршке међупредметном повезивању језичких и нејезичких садржаја.

Након ове обуке, учесници ће: • Бити упознати са националним и европским политикама које се тичу неговања интегративног приступа настави, развоја кључних компетенција кроз међупредметно повезивање садржаја, мултикултуралности и вишејезичности. • Моћи да препознају компетенције које као наставници треба да развију како би могли да примењују међупредметно повезивање садржаја. • Умети да идентификују тачке међупредметног додира из перспективе свог специфичног језичког контекста и да их смислено повежу. • Бити упознати са начинима сарадње на нивоу школе, ради остваривања међупредметне наставе. • Бити упознати са различитим ресурсима који могу да подрже међупредметно повезивање језичког и нејезичког садржаја.

 • 1. дан
  • Увод у семинар и представљање водитеља и учесника семинара
  • Интегративни приступ организацији наставе –теоријски оквир и европске и националне политике
  • Пауза
  • Праксе интегративног учења приступа учењу језичких и нејезичких садржаја –примери праксе
  • Пауза за ручак
  • Интегративни приступ у настави: групни рад и дискусија о изазовима, јаким странама и могућностима
  • Пауза
  • Ресурси као подршка интегративном приступу настави и учењу језика
  • Сумирање и евалуација догађаја

30

дана: 1
бодова: 8

Учешће на обуци је бесплатно.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Фондација Темпус, Жабљачка 12, Београд Драгана Стефановић, Јелена Мишковић 23 3.95

Укупно учесника: 23 | Просечна оцена: 3.95