УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА

Каталошки број програма: 152  

Не

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16 Нови Београд, office@kreativniucitelji.edu.rs, 0641357278, 0112280932,

Момчило Степановић, stlamomcilo@gmail.com, 0112280932, 0641357278,

Александар Стевановић, Доцент, доктор наука филозофије, „Техноарт Београд„, Правни факултет Нови Сад; Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" Београд;

Александар Стевановић, Доцент, доктор наука филозофије, „Техноарт Београд„, Правни факултет Нови Сад; Момчило Степановић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ "Бановић Страхиња" Београд; Тања Витас, Професор разредне наставе, ОШ „Бановић Страхиња„ Београд; Санела Крстић, Дипломирани учитељ- мастер, ОШ „ Сава Керковић„, Љиг; Маријана Тешић, Мастер професор језика и књижевности, ОШ „Јелица Миловановић„, Сопот;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање васпитне функције наставе и подршка ефикаснијем решавању васпитних изазова у раду са децом/ученицима и у сарадњи са родитељима.

Унапређивање васпитних функција васпитно-образовних установа. Унапређивање компетенција полазника за остваривање васпитних задатака у настави. Едукација полазника о месту, улози и значају школског и "институционалног" васпитања са освртом на значај моралног васпитања. Упознавање полазника са најчешћим стереотипима и заблудама у васпитању. Оснаживање полазника за препознавање различитих васпиних стилова који се испољавају код деце/ученика и за адекватно реаговање на исте. Обука и увежбавање полазника у примени нових стратегија и метода у васпитању и у сарадњи са родитељима. Мотивација полазника за примену васпиттних метода и техника које доприносе развоју морално и васпитно пожељних особина личности код деце/ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данШколско васпитање – претпоставка квалитетног образовањаОд опште васпитне климе до индивидуалног васпитања деце и ученикаВаспитни профили и стилови у настави и породициВаспитне стратегије и методеJаке и слабе стране у васпитању – заблуде и стереотипи - евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

Укупна цена: 2050,оо динара по полазнику. Спецификација цене обуке по полазнику: - хонорари аутора и рализатора са трошковима материјала, укупно 1700 динара. - трошкови пословања организатора, књиговодства, израде уверења, администрације и ПТТ-а: 350 динара. У цену нису урачунати путни трошкови, трошкови закупа радног простора (ако постоје); освежења и исхране полазника; смештаја за реализаторе (ако је то неопходно).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Дуле Караклајић", Ул. Дула Караклајића 35а, Лазаревац Александар Стевановић, Момчило Степановић 30 3.99
2 Институт за модерно образовање, Масрикова 5, Београд Александар Стевановић, Момчило Степановић, Тања Витас 20 3.98
3 ОШ "Слободан Пенезић Крцун", Трг ослобођења 1, Јунковац, општина Лазаревац Александар Стевановић, Момчило Степановић 30 3.95
4 ОШ "Момчило Петровић - Озрен", Глождачки пут 23а, Параћин Александар Стевановић, Момчило Степановић 30 4

Укупно учесника: 110 | Просечна оцена: 3.98