Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Каталошки број програма: 72  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624 , 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Јелена Бошковић, Дипломирани педагог, Гимназија „ Свети Сава“ Пожега; Кристина Томић, Професор педагогије и психологије, Гимназија „ Свети Сава“ Пожега

Јелена Бошковић, Дипломирани педагог, Гимназија „ Свети Сава“ Пожега; Кристина Томић, Професор педагогије и психологије, Гимназија „ Свети Сава“ Пожега

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређивање компетенција наставника, васпитача у дoму и стручних сарадника за индивидуализовани приступ и пружање подршке ученицима са проблемима у понашању и њиховим родитељима, као и креирање стимулативног окружења

- Унапређивање знања и вештина учесника да препознају проблеме у понашању ученика - Јачање професионалних компетенција учесника за пружање подршке родитељима ученика с проблемима у понашању - Унапређивање компетенција учесника за индивидуализовани приступ и пружање подршке ученицима с проблемима у понашању - Развијање вештина учесника за креирање модела превенције у функцији унапређивања социјалне климе у школи - Увежбавање учесника да креирају Индивидуални план подршке употребом стечених знања и вештина

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити у стању да: - препознају проблеме у понашању ученика - пруже адекватну подршку родитељима ученика који показују проблеме у понашању - примене стечена знања у индивидуализованом приступу у пружање подршке ученицима с проблемима у понашању - планирају и реализују превентивне активности у функцији унапређивања социјалне климе у школи - креирају Индивидуални план подршке

 • 1. дан
  • 1. ТЕМА: Уводно обраћање
  • 2. ТЕМА: КАКО ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА С ПРОБЛЕМАМА У ПОНАШАЊУ
  • 3. ТЕМА: радионица- ЛИЧНО ИСКУСТВО
  • ПАУЗА
  • 4. ТЕМА: ЗАШТО ЈЕ ВАЖНА ПОРОДИЦА?
  • 5. ТЕМА: РАДИОНИЦА- ТИПИЧНЕ ГРЕШКЕ У КАЖЊАВАЊУ
  • 6. ТЕМА: СТУДИЈА СЛУЧАЈА: РАЛЕ
  • 7.ТЕМА: ШТА МОГУ УЧИНИТИ НАСТАВНИЦИ?
  • ПАУЗА
  • 8. ТЕМА: РАДИОНИЦА ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА
  • 9.ТЕМА: ПРЕВЕНЦИЈА ПРОБЛЕМА У ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА
  • 10. ТЕМА: РЕФЛЕКСИЈА НА ФИЛМ „ AMAНДА ТОД“
  • 11..ТЕМА: ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН ПОДРШКЕ
  • ПАУЗА
  • 12. ТЕМА: СТУДИЈА СЛУЧАЈА: САЊИН
  • 13. ТЕМА: КРЕИРАЊЕ ИНДИВИДУАЛНОГ ПЛАНА ПОДРШКЕ
  • 14. ТЕМА: ЕВАЛУАЦИЈА

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара, у цену урачунат хонорар, путни трошкови, уверења и материјал

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Бошко Палковљевић Пинки", Вука Караџића 4 Стара Пазова Јелена Бошковић, Кристина Томић 30 3.9
2 ОШ Доситеј Обрадовић Јелена Бошковић, Кристина Томић 29 3.94
3 ОШ Вук Караџић-Лозница Јелена Бошковић, Кристина Томић 29 3.98
4 ОШ Васа Стајић Нови Сад Јелена Бошковић, Кристина Томић 30 3.99
5 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52 Јелена Бошковић, Кристина Томић 24 4
6 ОШ Младост - Боре Станковића 60- Књажевац Јелена Бошковић, Кристина Томић 29 3.98
7 ОШ "Душан Јерковић, Костојевићи бб, Костојевићи Јелена Бошковић, Кристина Томић 22 3.96
8 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52 Јелена Бошковић, Кристина Томић 20 3.99
9 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Јелена Бошковић, Кристина Томић 26 3.95
10 ОШ "Светозар Марковић", Пионирска бр 1 Бродарево Јелена Бошковић, Кристина Томић 25 3.95

Укупно учесника: 264 | Просечна оцена: 3.96