Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Каталошки број програма: 72  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624 , 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Јелена Бошковић, Дипломирани педагог, Гимназија „ Свети Сава“ Пожега; Кристина Томић, Професор педагогије и психологије, Гимназија „ Свети Сава“ Пожега

Јелена Бошковић, Дипломирани педагог, Гимназија „ Свети Сава“ Пожега; Кристина Томић, Професор педагогије и психологије, Гимназија „ Свети Сава“ Пожега

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређивање компетенција наставника, васпитача у дoму и стручних сарадника за индивидуализовани приступ и пружање подршке ученицима са проблемима у понашању и њиховим родитељима, као и креирање стимулативног окружења

- Унапређивање знања и вештина учесника да препознају проблеме у понашању ученика - Јачање професионалних компетенција учесника за пружање подршке родитељима ученика с проблемима у понашању - Унапређивање компетенција учесника за индивидуализовани приступ и пружање подршке ученицима с проблемима у понашању - Развијање вештина учесника за креирање модела превенције у функцији унапређивања социјалне климе у школи - Увежбавање учесника да креирају Индивидуални план подршке употребом стечених знања и вештина

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити у стању да: - препознају проблеме у понашању ученика - пруже адекватну подршку родитељима ученика који показују проблеме у понашању - примене стечена знања у индивидуализованом приступу у пружање подршке ученицима с проблемима у понашању - планирају и реализују превентивне активности у функцији унапређивања социјалне климе у школи - креирају Индивидуални план подршке

 • 1. дан
  • 1. ТЕМА: Уводно обраћање
  • 2. ТЕМА: КАКО ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА С ПРОБЛЕМАМА У ПОНАШАЊУ
  • 3. ТЕМА: радионица- ЛИЧНО ИСКУСТВО
  • ПАУЗА
  • 4. ТЕМА: ЗАШТО ЈЕ ВАЖНА ПОРОДИЦА?
  • 5. ТЕМА: РАДИОНИЦА- ТИПИЧНЕ ГРЕШКЕ У КАЖЊАВАЊУ
  • 6. ТЕМА: СТУДИЈА СЛУЧАЈА: РАЛЕ
  • 7.ТЕМА: ШТА МОГУ УЧИНИТИ НАСТАВНИЦИ?
  • ПАУЗА
  • 8. ТЕМА: РАДИОНИЦА ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА
  • 9.ТЕМА: ПРЕВЕНЦИЈА ПРОБЛЕМА У ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА
  • 10. ТЕМА: РЕФЛЕКСИЈА НА ФИЛМ „ AMAНДА ТОД“
  • 11..ТЕМА: ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН ПОДРШКЕ
  • ПАУЗА
  • 12. ТЕМА: СТУДИЈА СЛУЧАЈА: САЊИН
  • 13. ТЕМА: КРЕИРАЊЕ ИНДИВИДУАЛНОГ ПЛАНА ПОДРШКЕ
  • 14. ТЕМА: ЕВАЛУАЦИЈА

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара, у цену урачунат хонорар, путни трошкови, уверења и материјал

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Бошко Палковљевић Пинки", Вука Караџића 4 Стара Пазова Јелена Бошковић, Кристина Томић 30 3.9
2 ОШ Доситеј Обрадовић Јелена Бошковић, Кристина Томић 29 3.94
3 ОШ Вук Караџић-Лозница Јелена Бошковић, Кристина Томић 29 3.98
4 ОШ Васа Стајић Нови Сад Јелена Бошковић, Кристина Томић 30 3.99
5 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52 Јелена Бошковић, Кристина Томић 24 4
6 ОШ Младост - Боре Станковића 60- Књажевац Јелена Бошковић, Кристина Томић 29 3.98
7 ОШ "Душан Јерковић, Костојевићи бб, Костојевићи Јелена Бошковић, Кристина Томић 22 3.96
8 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52 Јелена Бошковић, Кристина Томић 20 3.99
9 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Јелена Бошковић, Кристина Томић 26 3.95
10 ОШ "Светозар Марковић", Пионирска бр 1 Бродарево Јелена Бошковић, Кристина Томић 25 3.95
11 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Јелена Бошковић, Кристина Томић 17 3.9
12 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Јелена Бошковић, Кристина Томић 15 3.95
13 ОШ "Јајинци" ; Илије Петровића 12 Јајинци Јелена Бошковић, Кристина Томић 23 3.97
14 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52 Ужице Јелена Бошковић, Кристина Томић 20 3.89
15 ОШ "Ђорђе Јовановић", Селевац бб Јелена Бошковић, Кристина Томић 26 3.97
16 Балетска школа, Булевар цара Лазара 67 Нови Сад Јелена Бошковић, Кристина Томић 19 3.96
17 Техничка школа, Вука Караџића 32 Бајина Башта Јелена Бошковић, Кристина Томић 28 3.93
18 Гимназија - Смедеревска паланка Јелена Бошковић, Кристина Томић 30 3.96

Укупно учесника: 442 | Просечна оцена: 3.95