Србија 1941 – 1944. Страдање становништва и злочини окупационих снага и њихових помагача

Каталошки број програма: 290  

Не

Удружење за друштвену историју - Euroclio, Палмира Тољатија 38/12, acatod@live.com, 0641420182, 0112674706

Александар Тодосијевић, acatod@live.com, 0112674706, 0641420182

Александар Тодосијевић, дипломирани историчар, ОШ „Бранко Радичевић“ – Батајница; Маријана Станковић, дипломирани историчар, Спомен – парк „Крагујевачки октобар“

Александар Тодосијевић, дипломирани историчар, ОШ „Бранко Радичевић“ – Батајница; Сања Петровић Тодосијевић, доктор наука, Институт за новију историју Србије; Наташа Костић, дипломирани историчар, Основна школа „Момчило Живојиновић“, Младеновац; Оливера Вуковић, дипломирани историчар, ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић"; Маријана Станковић, дипломирани историчар, Спомен – парк „Крагујевачки октобар“; Кристина Јоргић Степановић, доктор наука, Спомен-парк Крагујевачки октобар

друштвене науке

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника да примене савремене наставне методе у раду са ученицима на обради наставних тема о страдању становништва на простору Србије и злочинима окупатора и њихових помагача у периоду Другог светског рата у процесу наставе и учења.

-Оспособљавање наставника да применом савремених наставних метода подучавају о страдању Срба и пропадника других народа у Другом светском рату на простору територије данашње Републике Србије са циљем остваривања предметних исхода и развијања предметних и међупредметних компетенција код ученика, -Упознавање наставника са најновијим научним истраживањима о утврђеним чињеницама, доступном историографијом и начином континуираног сазнавања о злочинима над цивилним становништвом у Другом светском рату, -Упознавање наставника са методологијом рада на локалитетима, местима страдања, меморијалима и њиховом улогом у неговању културе сећања, -Оснаживање компетенција наставника у развоју иницијативе за радом и учењем на историјским локалитетима.

Наставници ће бити: -оспособљени да применом савремених наставних метода подучавају о страдању Срба и пропадника других народа у Другом светском рату на простору територије данашње Републике Србије са циљем остваривања предметних исхода и развијања предметних и међупредметних компетенција код ученика, -упознати са најновијим научним истраживањима о утврђеним чињеницама, доступном историографијом и начином континуираног сазнавања о злочинима над цивилним становништвом у Другом светском рату, -упознати са методологијом рада на локалитетима, местима страдања, меморијалима и њиховом улогом у неговању културе сећања, -мотивисани за радом и учењем на историјским локалитетима у циљу продубљивања знања ученика.

 • 1. дан
  • Учење на локалитету – посета Спомен-парку Крагујевачки октобар и музеју „21. октобар“
  • Пауза за кафу
  • Србија 1941 – 1944. Страдање становништва и злочини окупационих снага и њихових помагача
  • Пуза за ручак
  • Реализација часа, наставне или ваннаставне активности

30

дана: 1
бодова: 8

Семинар је бесплатан за учеснике

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Спомен-парк „Крагујевачки октобар“, Десанкин венац бб, Крагујевац Александар Тодосијевић, Сања Петровић Тодосијевић, Наташа Костић, Оливера Вуковић, Маријана Станковић, Кристина Јоргић Степановић 25 3.96
2 Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Цара Лазара 36, Краљево Александар Тодосијевић, Сања Петровић Тодосијевић, Наташа Костић, Маријана Станковић 15 3.99

Укупно учесника: 40 | Просечна оцена: 3.98