Срећно учење – Целовити приступ учењу

Каталошки број програма: 738  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Јасмина Стојковић, спец.мет.наст.математике,мастер учитељ, ОШ ,,Краљ Александар I" Нови Београд; Жељана Радојичић Лукић, учитељ, OШ “Милан Ракић“ Мионица

Јасмина Стојковић, спец.мет.наст.математике,мастер учитељ, ОШ ,,Краљ Александар I" Нови Београд; Жељана Радојичић Лукић, учитељ, OШ “Милан Ракић“ Мионица; Ана Вујић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ ,,Милан Ракић“ Мионица; Катарина Чарапић, професор, ОШ „Милан Ракић“

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оснаживање наставника за примену целовитог приступа учењу и пружање практичне помоћи за организацију интегративних наставних дана кроз срећно учење наставних садржаја.

• Оснаживање наставника за примену целовитог приступа учењу. • Оспособљавање наставника за израду нових и прилагођавање постојећих наставних средстава унутар амбијенталних учионица. • Оснаживање наставника за креирање подстицајне средине за учење. • Оспособљавање наставника за организацију амбијенталног учења. • Развијање свести наставника о важности индивидуализованог рада са ученицима применом целовитог приступа учењу. • Обучавање наставника за примену принципа учења заснованих на сарадњи. • Мотивација наставника за контиунирано коришћење природних ресурса унутар амбијенталних учионица.

Наставник оспособљен да: - уме да самостално и тимски планира, припрема, организује и реализује наставу утемељену на целовитом приступу учењу; - разликује најважније карактеристике три модела интегративне наставе; - уме да препозна наставне теме различитих предмета погодне за пуну /целовиту интеграцију; - самостално изради, прилагоди и употреби постојећа наставна средства у амбијенталним учионицама; - схвата предности примене хоризонталног и вертикалног повезивања међу предметима; - успешно реализује наставу засновану на срећном учењу у подстицајној средини за учење.

 • 1. дан
  • Увод у целовити приступ учењу
  • Дидактичко-методички аспекти целовитог приступа учењу
  • Пауза
  • Примена целовитог приступа учењу
  • Пауза
  • Подстицајна средина – Пут до срећног учења
  • Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.900,00 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Ната Јеличић", Јеле Спиридоновић Савић 5, Шабац Жељана Радојичић Лукић, Ана Вујић 22 3.73

Укупно учесника: 22 | Просечна оцена: 3.73