Примени дигиталне алате у савременом образовању

Каталошки број програма: 385  

Не

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије, Немањина 23, Кикинда, mreza.centara@gmail.com, 0648762784

Душан Којић, mreza.centara@gmail.com, 015391599, 0648171755

Гордана Булатовић, мастер учитељ, Центар за стручно усавршавање Кикинда; Тања Радованов, Мастер, Економско-трговинска школа Кикинда; Горан Јовишић, Професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Петер Естелецки, Msc, Гимназија са домом ученика за талентоване ученике ; Владимир Средојевић, Професор српског језика и књижевности, Центар за образовање Крагујевац; Неда Богојевић Прековић, , Центар за образовање Крагујевац; Ајсела Хаџиахметовић, Професор мастер технике и информатике , ОШ“Авдо Међедовић“, Нови Пазар; Стевица Јанковић, Мастер информатичар, Факултет за математику и рачунарске науке; Aна Пецарски, Дипломирана економисткиња, Факултет за менаџмент Зајечар; Оливера Ивановић, Професор разредне наставе, Учитељски факултет у Врању; Душан Којић, Мастер, Центар за стручно усавршавање Шабац

Арпад Пастор, Мастер , ОШ „Свети Сава“ Кикинда и Техничка школа Кикинда; Емил Хофгезанг, __________________________, Економско-трговинска школа Кикинда; Тања Радованов, Мастер, Економско-трговинска школа Кикинда; Богдан Драмићанин, , Центар за стручно усаршавање Крушевац; Горан Јовишић, Професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Гордана Максимовић, Дипломирани инжењер, Гимназија Крушевац; Петер Естелецки, Msc, Гимназија са домом ученика за талентоване ученике ; Александра Филиповић, Дипломирани математичар, Гимназија, Крушевац; Александар Поповић, Мастер професор Технике и Информати, СМШ „Стеван Христић“ Крушевац; Ајсела Хаџиахметовић, Професор мастер технике и информатике , ОШ“Авдо Међедовић“, Нови Пазар; Ремзо Дестовић , Дипломирани информатича, ОШ „Јован Јованвоић Змај“; Музафер Сарачевић, Доктор рачунарских наука, Универзитет у Новом Пазару (матична установа) ; Стевица Јанковић, Мастер информатичар, Факултет за математику и рачунарске науке; Aна Пецарски, Дипломирана економисткиња, Факултет за менаџмент Зајечар; Душан Којић, Мастер, Центар за стручно усавршавање Шабац; Александар Бркић, Мастер, ОШ „Јеврем Обреновић“ Шабац

информатика

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Стицање нових и јачање постојећих компетенција запослених у школама за коришћење дигиталних алата за унапређивање процеса васпитања и образовања.

Оспособљавање наставника за коришћење дигиталних система, мобилних уређаја (паметних телефона), таблет уређаја у комбинацији са рачунаром у комуникацији, ажурирању документације, ресурса који се користе у образовно васпитном процесу. Подизање компетенција запослених у школама за комуникацију у дигиталном окружењу.

Полазници обуке ће овладати дигиталним алатима и знати да их примењују у свом раду, са циљем подизања дигиталних компетенција деце и ученика. Програм рада из своје наставне јединице прилагодиће деци и ученицима коришћење понуђених дигиталних алата. Понуђене алате ће корисници моћи да користе и са колегама и родитељима у циљу лакше и једноставније комуникације процеса рада.

 • 1. дан
  • Отварање и добродошлица
  • Комуникација у дигиталном окружењу:
  • G MAIL, DRIVE, FORME 70
  • Пауза
  • WeTransver
  • ZOOM
  • Пауза
  • Edukaplay
  • Пауза
  • Kahoot, Mentimeter
  • Евалуација

25

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 60.000,00 бруто). Цена покрива хонорар реализатора, трошкове материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуално потребе за смештајем предавача уколико је километража већа од 300 км у једном правцу.