Изазови у мотивисању ученика за учење

Каталошки број програма: 538  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596

Светлана Алексић, , Музичка школа „Стеван Христић“ Крушевац; Снежана Рајковић, , ОШ „Вук Караџић“ Крушевац; Јелица Димић, , Медицинска школа, Крушевац

Светлана Алексић, , Музичка школа „Стеван Христић“ Крушевац; Снежана Рајковић, , ОШ „Вук Караџић“ Крушевац; Јелица Димић, , Медицинска школа, Крушевац; Бранислав Рајковић, , ОШ „Вук Караџић“ Крушевац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Унапређење компетенција наставника, стручних сарадника, директора за планирање, примену, праћење и вредновање различитих мотивационих стратегија у односу на различите мотивационе профиле ученика и различите моделе реализације наставе.

Проширивање знања о основним поставкама савремених теорија мотивације за учење. Оснаживање за планирање и примену различитих мотивационих стратегија у односу на различите мотивационе профиле ученика и различите моделе реализације наставе. Праћење и вредновање ефеката примењених мотивационих стратегија у различитим моделима реализације наставе.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници проширити знања о новим схватањима мотивације, да ће бити оспособљени да планирају и примењују различите мотивационе стратегије у односу на различите мотивационе профиле ученика и моделе реализације наставе, да прате и вреднују ефекте примењених мотивационих стратегија у различитим моделима реализације наставе.

 • 1. дан
  • Отварање и добродошлица
  • Основне поставке савремених теорија мотивације за учење
  • Однос мотивационих стратегија, мотивационих профила ученика и модела реализације наставе
  • Израда припреме/ сценариа за час/активност
  • Праћења и вредновања примене мотивационих стратегија у различитим моделима реализације наставе
  • Затварање и евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

По учеснику цена је 1.500 динара нето. Наручилац плаћа и путне трошкове од Крушевца до места реализације семинара. На његов терет падају и припадајући порези за уговор о ауторском хонорару.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Светлана Алексић, Јелица Димић 14 3.97
2 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Снежана Рајковић 11 4
3 Хотел Гранд, Крупањ Светлана Алексић, Снежана Рајковић 30 3.98
4 Хотел Гранд, Крупањ Светлана Алексић, Снежана Рајковић 30 3.99
5 МШ ''Стеван Мокрањац'' Топлице Милана 2, Краљево Светлана Алексић, Бранислав Рајковић 30 3.91
6 МШ ''Стеван Мокрањац'' Топлице Милана 2, Краљево Снежана Рајковић, Јелица Димић 30 3.89
7 ОШ ''Вук Караџић'', Кнеза Милоша 96, Ћуприја Светлана Алексић, Снежана Рајковић 30 3.92
8 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Светлана Алексић, Јелица Димић 15 3.97
9 ЦСУ Шабац, Николе Тесле 1а Светлана Алексић, Снежана Рајковић 21 3.88
10 Ценатр за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Светлана Алексић, Снежана Рајковић 18 4
11 ОШ ''Вук Караџић'', Крушевац Светлана Алексић, Снежана Рајковић 30 4
12 OШ ''Михајло Пупин'', Ветерник Светлана Алексић, Снежана Рајковић 22 3.87
13 ОШ '''Ђура Јакшић'' , Маршала Тита 23, Сумраковац Светлана Алексић, Снежана Рајковић 23 3.89
14 ОШ ''Мирко Томић'' Обреж Светлана Алексић, Снежана Рајковић 18 3.94
15 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Светлана Алексић, Снежана Рајковић 18 4
16 Центар за стручно усавршавање Лесковац, Лесковачког одреда бр. 6 Светлана Алексић, Снежана Рајковић 30 3.96
17 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Светлана Алексић, Снежана Рајковић 28 4

Укупно учесника: 398 | Просечна оцена: 3.95