Од папира до уметности

Каталошки број програма: 1047  

Не

Удружење за едукацију деце Цврчак и мрав, Рајка од Расине 11, cvrcakimrav3@gmail.com, 0113543027, 0693543027

Соња Ђуровић, cvrcakimrav3@gmail.com, 0113543027, 0693543027

Соња Ђуровић, , Удружење за едукацију деце Цврчак и мрав

Соња Ђуровић, , Удружење за едукацију деце Цврчак и мрав ; Слађана Алексић, мастер, Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну

уметности

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Подизање компетенција наставника/васпитача за овладавање техникама коришћења природних материјала у подстицању креативности деце,очувању традиције и културног идентитета и израда традиционалних рукотворина кроз игру.

Усвајање знања,вештина и техника обликовања папира као материјала за креативан рад са децом различитих узраста.Подстицање маште и идеја за стваралачки рад.Упознавање са традицијом коришћења папира као материјала погодног за израду функционалних предмета и играчака као и дидактичког материјала.

Предавачи,наставници,професори,васпитачи ће бити оспособљени да креирају подстицајно окружење; да примене развојно подстицајне поступке; ускладе знања и креативности;креирају и реализују час/наставу са јасним мотивом за сву децу(природно талентовану као и ону мање уметнички настројену)

  • 1. дан
    • Папир quilling tehnika
    • Намотавање папира
  • 2. дан
    • Плетење на чешаљ,обрнуто плетење
    • Лакирање,завршни изглед и употреба

30

дана: 2
бодова: 16

4500,00 динара ,у цену је урачуната надокнада предавачима као и радни ,пратећи и потрошни материјал.