Како да наставници, родитељи и ученици заједно раде на стварању квалитетних услова за одрастање и развој

Каталошки број програма: 68  

Не

Нансен дијалог центар Србија, Јурија Гагарина 14 и, ndcserbia@nansen-dialogue.net, 063285899

Драгана Шаренгаћа, dragana.ndcserbia@nansen-dialogue.net, 062628794, 062628794

Јасмина Гејо, дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије, ; Наташа Стојановић, Дипломирани педагог, Гимназија „Свети Сава“, Београд; Бранислава Буквић, Мастер, ОШ „Јан Чајак“ Бачки Петровац; Татјана Поповић, Мастер, Студије мира, ФПН Универзитет у Београду; Ксенија Лишчевић, професорка педагогије, /

Јасмина Гејо, дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије, ; Бранислава Буквић, Мастер, ОШ „Јан Чајак“ Бачки Петровац; Татјана Поповић, Мастер, Студије мира, ФПН Универзитет у Београду; Ксенија Лишчевић, професорка педагогије, /

васпитни рад

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Развијање позитивних животних вештина ради унапређивања квалитета сарадње међу учесницима образовно-васпитног система и стварања бољих услова за развој ученика

-Увиђање значаја планирања и програмирања рада сарадње са родитељима; -Развијање компетенција наставника за креирање услова за квалитетнију сарадњу са родитељима и ученицима; -Оснаживање наставника за едукативну подршку породици; -Усвајање вештина критичког мишљења, дијалога и јачање резилијентности; -Развијање вештина за мирно решавање сукоба и вештина школских медијатора; -Јачање одговорности ученика стварањем прилика за активно учествовање у савременом друштву; -Разумевање значаја позитивне комуникације и усвајање техника.

Учесници: - квалитетно планирају програме сарадње са родитељима и укључују нове видове сарадње; - разумеју и примењују концепте: критичког мишљења, дијалога и резилијентности, примењују технике у пракси; - знају да сврсисходно и квалитетно планирају сарадњу између наставника, родитеља и ученика, у складу са специфичностима школе и окружења; - дефинишу карактеристике и специфичности комуникације између наставника, ученика и родитеља - примењују технике школске медијације; - су оспособљени да едукују ученике и родитеље о развијању животних вештина и стварају партнерске односе; - разумеју значај позитивне комуникације за боље социјалне односе и примењују вештине.

  • 1. дан
    • Сарадња наставника, родитеља и ученика-креирање партнерских односа кроз квалитетну комуникацију
  • 2. дан
    • Вештине за живот у савременом друштву-резилијентност, дијалог и критичко мишљење
  • 3. дан
    • Школска медијација и мирно решавање сукоба у функцији креирања сигурног и безбедног окружења

30

дана: 3
бодова: 24

Када установа упућује запосленог на обуку, котизација по запосленом износи 2500 дин нето по дану. Када установа организује обуку за своје запослене по једном дану за групу од 25-30 запослених цена је 50.000 дин нето. У то су укључени трошкови припреме материјала, презентација тема, уверења и накнаде за ауторе и реализаторе програма. Ако је установа ван Београда, обезбеђује и трошкове превоза. Када је удаљенија од 100км и трошкове смештаја неопходног броја реализатора.