Заштита жена и деце од насиља у породичном контексту – улога образовнo-васпитних установа

Каталошки број програма: 60  

Не

Аутономни женски центар, Тиршова 5а Београд, dobre_prakse@azc.org.rs, 0112687190 , 0112687190

Тања Игњатовић, tanja@azc.org.rs, 0112687190, 0638533180, 0112687190

Тања Игњатовић, Докторат наука, научни сарадник, Аутономни женски центар; Ивана Славковић, мастер, специјална педагошкиња, психотерапеуткиња

Мирјана Митић, дипломирана социјална радница, АСТРА-Акција против трговине људима; Тања Игњатовић, Докторат наука, научни сарадник, Аутономни женски центар; Ивана Славковић, мастер, специјална педагошкиња, психотерапеуткиња; Биљана Славковић, професорка клавира / психотерапеуткиња, Институт за психодраму, Београд; Јована Маркулић, дипломирана социјална радница, Аутономни женски центар

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Стечена знања и унапређене вештине за препознавање и поступање запослених у образовном систему у ситуацијама насиља којем су изложене жене и деца у породици.

Стечена знања о карактеристикама насиља према женама и деци у породици. Унапређено разумевање безбедносних ризика, као и последица за развој деце услед изложености и/или сведочења насиљу у породици. Унапређено разумевање општих прнципа који руководе поступање представника институција. Упознавање са надлежностима релевантних служби. Усвојене процедуре за поступање од стране запослених у образовним установама. Инициране акције за подизање свести о родно заснованом насиљу у школском контексту.

Боље разумевање карактеритика појаве и везе између насиља према женама и насиља према деци у породици. Проактиван став у заштити и превенцији од насиља у породици. Унапређене вештине за препознавање насиља и безбедносних ризика, за комуникацију са жртвама, планирање сигурности, сарадњу са релевантним службама у заједници. Усвојен холистички, мултидисциплинарни приступ решавању проблема насиља у породици, уз разумевање улоге, могућности и ограничења образовно-васпитних установа.

 • 1. дан
  • Отварање семинара, упознавање учесника/ца, очекивања и „улазни“ тест – први дан
  • Врсте насиља према женама и према деци – равноправност партнера и брига о деци
  • Предрасуде о насиљу у породици
  • Моћ, злоупотреба моћи и поверења;
  • Дисбаланс моћи у партнерској релацији / релацији родитељ – дете; Механизми контроле и (зло)употребе
  • Зашто жене остају у насиљу? Зашто деца не пријављују насиље?
  • Зашто жене остају у насилним везама; Последице насиља преме женама; Повезаност насиља према женама и
 • 2. дан
  • Осврт на садржај првог дана семинара, „улазни“ тест – други дан
  • „Оквир“ за институционалну интервенцију
  • Идентификовање и утврђивање насиља у породици - правила комуникације, поверљивост и безбедност
  • Процена степена угрожености/опасности од насиља
  • Надлежности и интервенције релевантних служби (холистички и мултидисциплинарни приступ)
  • Улога образовно-васпитног система у заштити деце од насиља у породици и родно заснованог насиља
  • „Излазни“ тест – други дан и евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 12

3.000 динара по учеснику (за групу која није мања од 25 учесника). У цену је укључена накнада и путни трошкови предавачицама, радни и едукативни материјал (за сваког/у учесника/цу), административни трошкови организације семинара